Ključne razlike med izobraževanjem otrok in odraslih:

- motivacija in razlogi za izobraževanje;

- čas, ki so ga odrasli sposobni in pripravljeni posvetiti študiju;

- načini podajanja znanja in načini preverjanja znanja v šoli;

- druge obveznosti, ki jih imajo odrasli v primerjavi z otroki (delo, družinsko življenje);

- dostopnost izobraževanja (redno izobraževanje otrok in mladine je praviloma brezplačno, medtem ko je izobraževanje odraslih skoraj v vseh primerih plačljivo).

Šola za odrasle je vsekakor drugačna - je in mora biti fleksibilna glede podajanja vsebin v obliki predavanj, ki so za udeležence izobraževanja odraslih praviloma organizirana v popoldanskem času ali celo v elektronski obliki. Prilagojeni so seveda tudi načini preverjanja znanja in napredovanja.

Prilagojena je tudi izvedba programa, predavanja potekajo po modularnem načinu, kar pomeni, da naenkrat poslušate en predmet, temu sledi izpit in nato predavanja naslednjega predmeta. Predavanja potekajo večinoma dvakrat na teden po štiri šolske ure.

Predavanja v programih izobraževanja odraslih načeloma niso obvezna, za razliko od predpisane obvezne prisotnosti otrok in mladine pri pouku, v kakovosti pridobljenih znanj pa načeloma ne prihaja do razlik, saj se minimalni standardi za predpisane vsebine po posameznih študijskih oziroma javno veljavnih izobraževalnih programih ne razlikujejo.

Programi in izvajalci izobraževanja odraslih

Razlikujemo izvajalce javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle in druge, neformalne izobraževalne programe za odrasle (ki so namenjeni predvsem usposabljanju za določeno specifično delo ali določen poklic in ne dajejo javno veljavne formalne izobrazbe).

Neformalni programi izobraževanja

Za neformalne programe izobraževanja odraslih velja, da zagotavljajo predvsem pridobivanje neformalnih znanj in veščin, s katerimi boste lažje pridobili ali opravljali posamezna dela in naloge. Med neformalne oblike izobraževanja odraslih oseb sodijo različna središča za samostojno učenje, ki so namenjena vsem, ki vam tradicionalno učenje in izobraževanje ni dostopno ali vam ne ustreza. Med neformalne oblike izobraževanje se uvrščajo tudi programi splošnega opismenjevanja, programi za integracijo priseljencev, programi za mlajše odrasle in jezikovni programi za odrasle. Z vsemi temi programi pridobite številna nova, predvsem zelo uporabna znanja, ki vam bodo zagotovo koristila v vsakdanjem življenju in pri delu.

Javno veljavni programi izobraževanja odraslih

Po uspešno zaključenih javno veljavnih izobraževalnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega ali višješolskega oziroma visokošolskega strokovnega izobraževanja pridobite javno veljavno strokovno izobrazbo ali javno veljavno poklicno kvalifikacijo. Takšna javno veljavna izobrazba je enakovredna izobrazbi, pridobljeni z rednim izobraževanjem otrok in mladostnikov. Takšno veljavno izobrazbo dokazuje javno veljavna listina. Javno veljavno listino udeleženci izobraževanja odraslih pridobite samo pri tistih organizacijah za izobraževanje odraslih, ki so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Kakšne so prednosti izobraževanja odraslih?

Ključna prednost, ki jo velja izpostaviti najprej, je zagotovo ta, da pri izobraževanju odraslih nikoli ne gre za obvezen izobraževalni proces. Gre za izobraževanje, za katerega se samostojno odločite, izključno na podlagi lastne želje, interesa in motivacije, torej po lastni izbiri se odločite za pridobitev novih znanj, dodatnih strokovnih kompetenc in višjo stopnjo strokovne izobrazbe.

Razlogi za odločitev so individualni, pa tudi čas in način študija si izberete sami. Ključnega pomena je torej individualna želja po znanju, visoka stopnja motivacije in vztrajnost. Zagotovo pa izobraževanje odraslih terja tudi veliko samodiscipline in predvsem individualne odgovornosti.

Zakon o izobraževanju odraslih določa, da imajo vsi udeleženci izobraževanja odraslih, če so vključeni v javno veljavne programe osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 27. leta starosti pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Prav tako imajo pravico do številnih drugih ugodnosti ter pravic , kot je pravica do štipendiranja, subvencioniranega prevoza, opravljanje začasnih in občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela, če niso redno zaposleni oziroma niso prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Kaj imata torej skupnega šola za odrasle in šola za otroke?

Obe dajeta znanje, kompetence in na koncu dobro službo. Pravi čas za vpis je – danes. Vabljeni v izobraževalni center B&B, kjer vam bomo z veseljem pomagali pri izbiri pravega študijskega programa!