»Občani so nas v preteklosti že večkrat poklicali in se pritoževali v zvezi z delovanjem družbe SIJ Metal Ravne. Ljudi namreč že dalj časa skrbi rdeč prah, ki se v obliki dima pogosto vije v zrak prav na območju poslovne cone, kjer je tudi omenjena družba. Zato smo septembra lani SIJ Metalu Ravne znova poslali poziv za pojasnilo oziroma ukrepanje, prav tako smo o pojavu rdečega prahu obvestili inšpekcijo za okolje in prostor. Tako od slednje kot tudi od družbe SIJ Metal smo odgovore tudi prejeli in s tem seznanili občinske svetnike,« je pojasnil ravenski župan Tomaž Rožen. Kot je dodal, so družbo SIJ Metal na potencialni vir onesnaževanja, ki bega ljudi, opozarjali in od nje želeli pojasnila že spomladi 2011, prav tako tudi leta 2012, a do izpustov še vedno prihaja. »V zadnjem času celo pogosteje in še bolj intenzivno kot pred leti,« dodaja Rožen.

Uhajanje emisij so že omejili

V SIJ Metalu so pred sedmimi leti občini Ravne odgovorili, da načrtujejo več ukrepov, kot so denimo optimizacija tehnologije, investicija oziroma nadgradnja odpraševalnih naprav in še vrsta drugih, s katerimi bi izpuste odpravili. A jih do danes še niso. Lansko jesen pa se je na družbenem omrežju spet pojavil posnetek, ki je med ljudmi sprožil val ogorčenja in negativnih odzivov, zato je občina Ravne SIJ Metal znova pozvala, da povedo, kaj je vzrok, da do izpustov rdečega prahu še vedno prihaja, kakšne so mejne vrednosti tega in ali imajo za proizvodnjo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja. Kot so svetnikom oziroma občini pojasnili v družbi SIJ Metal Ravne, jemljejo skrbi občanov zelo resno, saj so družbeno odgovorno podjetje, ki vseskozi stremi in tudi investira v okolje prijaznejšo tehnologijo. »Za okoljevarstvene rešitve smo od leta 2012 do 2017 namenili približno 1,6 milijona evrov, kar polovico od tega za sanacijo razpršenih emisij. Investirali smo v zajemanje odpadnih plinov iz elektroobločne peči jeklarne, spremenili zajemanje dimnih plinov na napi, povečali presek odvodnika, obnovili in zatesnili smo odpraševalno napravo ter zamenjali filtrne vreče,« odgovarjajo v SIJ Metalu. In dodajajo, da so ravno z naštetimi investicijami zmanjšali nekontrolirane izpuste v ozračje za več kot 98 odstotkov, skladno z zahtevami za vse jeklarne. Sicer pa da vseskozi tudi sami opravljajo trajne meritve emisij snovi v zrak in so bili do zdaj vsi merjeni parametri v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi. »Edina prekoračitev emisij na odpraševalni napravi lani se je zgodila 4. oktobra, ko je prišlo do požara na tako imenovani UHP-peči, o čemer smo še isti dan obvestili tudi inšpekcijo,« so pojasnili v SIJ Metalu.

Neodvisni monitoring bi odpravil vse dvome

Pred tem pa je do izpustov prihajalo zaradi okvar na sistemu zajemanja odpadnih plinov, ki jih zaradi daljšega roka nabave rezervnih delov ni bilo mogoče takoj odpraviti. »Ukrepe za zmanjšanje izrednih izpustov bomo izvajali tudi v prihodnje, predvsem pa dokončali projekt celovite rešitve odpraševanja, ki smo ga od projektanta prejeli v začetku maja letos in zajema celostno rešitev s postavitvijo novega filtra za odpraševanje UHP-peči in odpraševanje preostalih virov emisij, ki nastajajo med proizvodnim procesom,« odgovarjajo v SIJ Metalu. Prebivalce pa mirijo, da je njihova skrb odveč, saj tudi okoljska inšpekcija nepravilnosti ni odkrila. V rdečkastem prahu pa da so pretežno nenevarni železovi oksidi, ki so opazno oranžno-rdečkaste barve, a niso škodljivi. Se pa strinjajo, da je zelo moteča barva prahu, ki daje vtis, da je nekaj nevarnega. Kot pravi svetnik občine Ravne Jani Prednik, ki je hkrati tudi poslanec v državnem zboru, pa bodo kljub temu predlagali, da v izogib najmanjšemu dvomu opravi monitoring še neodvisna inšpekcija. »V interesu vseh je, da ne prihaja do onesnaževanja, zato menim, da je prav, da kljub vsemu pridobimo še eno mnenje,« se strinja tudi svetnik Aljaž Verhovnik.