V nagovoru je med drugim dejal, da bo zagovarjal gospodarno delovanje društva, ob tem pa opozoril, da nepremičnine v lasti društva nalagajo tudi določena bremena. Zagotovil je, da bo pri sprejemanju odločitev kot predsednik deloval v dobro društva, njegovih članov in članic ter v skladu z etičnimi in moralnimi vrednotami slovenske družbe. Nenazadnje pa tako, da bo odločitev dobra tudi zanj.

V slabem letu dni so v DSP danes izvedli druge volitve predsednika v enem mandatu, ki traja tri leta. Junija lani je položaj predčasno zapustil pesnik, dramatik, esejist in prevajalec Ivo Svetina, kot je pojasnil, zaradi več razlogov, med drugim tudi osebnih.

Septembra 2018 ga je nasledila mladinska pisateljica, pesnica in pedagoginja Aksinja Kermauner, a je po pol leta prav tako odstopila. Kot razlog je navedla nestrinjanje z odnosom, ki ga država izkazuje do društva. To bi po njeni oceni za normalno delovanje potrebovalo dvakrat toliko sredstev.

Hkrati s predsednikom so na občnem zboru izbirali tudi sedem manjkajočih članov upravnega odbora, dva manjkajoča člana nadzornega odbora in enega manjkajočega člana častnega razsodišča ter nadomestne člane za vse naštete mandate.