Morje oz. pomorstvo je zelo širok in večplasten pojem, ki so se ga danes tudi lotili zelo široko, je ob robu konference pojasnil Robert Rakar, direktor Primorske gospodarske zbornice, ki je dogodek pripravila v sodelovanju z LAS Istre ter Javnim zavodom za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola.

Tako so posegli na številna področja, pri čemer je Rakar poudaril, da morajo za učinkovito upravljanje z morjem najti skupni jezik lokalne skupnosti, gospodarstvo, država in ostali deležniki.

Pri tem so pripravili niz konkretnih ukrepov, ki naj se jih lotijo tako država kot lokalne skupnosti. »Mi nismo nikogar obremenili s težavami. Pokazali smo, kje vidimo določene rešitve,« je pojasnil Rakar. Dokument nameravajo dopolniti tudi z operativnim načrtom za vsako področje.

Ministrica Bratuškova je ocenila, da se nekatere od predstavljenih izzivov že rešuje, da pa infrastruktura ni področje, kjer bi se stvari lahko spreminjale iz danes na jutri. V deklaraciji je po njenih besedah veliko zadev, s katerimi se bodo v prihodnjih letih morali soočiti tako lokalne skupnosti kot tudi vlada in gospodarstvo.

Sicer pa je Bratuškova med drugim navedla, da je podpisala pobudo ministrstvu za okolje za spremembo potrebnih prostorskih aktov za umeščanje v prostor dvotirne železniške povezave med Divačo in Koprom.

Ključne ugotovitve panelov so bile, da je pri pomorskem prostorskem načrtovanju potrebnega več sodelovanja tako znotraj koordinacije obalnih županov kot med občinskim in državnim nivojem.

Država bi morala nameniti pomoč in sredstva ustanovam, ki skrbijo za izobraževanje in usposabljanje kadrov v pomorskih poklicih, saj se je kot posledica neprepoznavanja pomorstva kot gospodarske panoge zmanjšal vpis v izobraževanje za pomorske poklice.

Na področju ribištva bi bilo smiselno omogočiti diverzifikacijo ribiške dejavnosti v smislu preusmeritve v druge, dopolnilne dejavnosti, obenem pa poskrbeti pa izboljšanje ribiške infrastrukture.

Na področju turizma je treba odpraviti administrativne ovire, med predlogi je bil uvedba spodbud za vzpostavitev morske linijske povezave med obalnimi mesti po vzoru sosednjih Italije in Hrvaške.

Na področju logistike in infrastrukture pa so prisotni poudarili potrebo po dvotirnosti na celotni trasi drugega tira, nujnost tretjega voznega pasu na primorski avtocesti, izvzetje obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, pri morski infrastrukturi pa denimo uvedbo sprememb pri upravljanju s sidrišči zaradi prihoda vse večjih tovornih ladij.