Mestna občina Ljubljana je gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo Parmove ulice in prenovo komunalne infrastrukture pod njo sklenila s krško družbo Kostak. Občina ji bo po pogodbi za opravljena dela odštela nekaj manj kot 4,38 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da točnega datuma začetka prenove ne morejo napovedati, saj mora Kostak dostaviti še bančno garancijo za dobro izvedbo del, da bo pogodba veljavna. Pričakujejo pa, da bodo Kostakovi delavci gradnjo začeli v prvih dneh letošnjega junija. Gradnja naj bi trajala 360 dni oziroma približno eno leto, vendar pa velja omeniti, da gradbinci ne bodo hkrati prenavljali celotnega dela Parmove ulice od Kurilniške do Drenikove ulice.

Občina obljublja začasna nadomestna parkirna mesta

»Izvajalec bo začel dela na odseku od ulice Bežigrad do Drenikove ulice. Po dokončanju tega odseka bo dela izvajal na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice,« so povedali na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, ki ga vodi David Polutnik. Ker je za stanovalce, ki stanujejo na območju med Dunajsko in Parmovo ulico, slednja izjemnega pomena glede avtomobilskega dostopa, nas je zanimalo, kako bo ta urejen med gradnjo. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so zagotovili, da bodo dostopi do objektov ob Parmovi ulici omogočeni, o podrobnostih pa bodo javnost pravočasno obvestili, so dodali. Obljubili so, da bodo stanovalcem, ki so pridobili parkirne dovolilnice za parkiranje v Parmovi ulici, zagotovili parkiranje na drugih javnih površinah. Kje natančno bodo nadomestni parkirni prostori, niso razkrili, temveč so ponovili, da bodo stanovalce pravočasno obvestili.

Občina je projekt rekonstrukcije Parmove ulice prijavila na razpis za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev, zato bo slabih 323.000 evrov prispeval kohezijski sklad, 57.000 evrov pa državni proračun. Preostanek potrebnega denarja bodo zagotovili ljubljanska občina ter javni podjetji Energetika Ljubljana in VOKA Snaga, ki bosta financirali prenovo komunalne infrastrukture pod cesto. Evropska sredstva je občina pridobila na račun tega, da bo ob Parmovi ulici uredila pločnike in druge površine za pešce, na obeh straneh Parmove pa bosta urejena kolesarska pasova.