Bilančni dobiček Save Re za leto 2018 znaša 31 milijonov evrov. Od tega se bo torej za izplačilo dividend namenilo 14,7 milijona evrov, preostalih 16,3 milijona evrov pa se ne bo uporabilo. Sava Re bo dividende izplačala 14. junija, in sicer tistim, ki bodo v delniško knjigo vpisani 13. junija.

Na skupščini so podelili tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2018 ter za revizorja za to in prihodnji dve leti imenovali družbo KPMG Slovenija. Izpodbojne tožbe niso napovedane, je Sava Re sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Predsednik uprave Marko Jazbec je predstavil tudi poslovanje v lanskem letu, v katerem je skupina Sava Re čisti dobiček povečala za 38,3 odstotka na rekordnih 43 milijonov evrov. Bruto premije so porasle za 5,6 odstotka na 546,3 milijona evrov. Matična družba Sava Re pa je dobiček povečala za 27 odstotkov na 41,87 milijona evrov, medtem ko se je obseg zbranih premij zmanjšal za odstotek na 151,6 milijona evrov.

V letu 2019 skupina načrtuje 4,5-odstotno rast prihodkov ter rast iz naslova zaključenih prevzemov na hrvaškem zavarovalnem trgu in na slovenskem trgu upravljanja skladov.