Erjavec je na današnji seji članom pristojnega odbora za obrambo pojasnjeval stališča o aktualnih vprašanjih, povezanih o obrambnim sistemom. Med drugim je Jerci Koče (LMŠ) odgovarjal na vprašanje glede faze priprave bele knjige o obrambi. V odgovoru je med drugim spomnil, da je gospodarska in finančna kriza Slovensko vojsko (SV) močno prizadela, zaradi česar so bile plače nižje, prav tako pa v zadnjih desetih letih ni bilo večjih vlaganj v njeno opremljenost. Vlada se je zdaj odločila za postopno povečevanje obrambnih izdatkov, in sicer na 1,5-odstotni delež BDP v letu 2024.

Da bi tej odločitvi sledili tudi strateški dokumenti, so se na ministrstvu odločili za pripravo bele knjige. Ta naj bi na eni strani odgovorila na vprašanja o pridobivanju vojaških kadrov in skrbi zanje, tudi po 45. letu, na drugi strani pa na vprašanja o smeri razvoja Slovenske vojske in njeni opremljenosti.

Prvi osnutek bele knjige naj bi bil po napovedi ministra pripravljen v juniju, si pa Erjavec želi, da bi bila v prvi vrsti usklajen znotraj ministrstva za obrambo. Nato bodo v razpravo vključili strokovno javnost, pozneje pa predlog predstavili vladi in odboru za obrambo. Ko bi tam dobil zeleno luč, bi bela knjiga postala tudi podlaga za strateške dokumente, kot sta resolucija o dolgoročnem razvoju in opremljanju SV ter srednjeročni obrambni program. Erjavec je še spomnil, da na ministrstvu pod vodstvom Boštjana Šefica deluje tudi delovna skupina, ki pripravlja rešitve za večjo privlačnost vojaškega poklica. Število odhodov iz Slovenske vojske je namreč večje kot prihodov vanjo, kar je na današnji seji potrdila tudi načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc. Od začetka novembra lani do konca letošnjega marca so tako našteli 54 prihodov in 105 odhodov.

Obrambni minister je danes ponovno zavrnil tudi očitke iz interpelacije, katere vložitev so proti njemu napovedali v poslanski skupini SDS. Ocenil je, da je interpelacija »političen akt«, ki pa bo vložen »brez pravih razlogov«. Ponovno je zavrnil očitke o domnevni zlorabi vojaške obveščevalne službe in zatrdil, da je ta vsa dejanja in aktivnosti opravljala v skladu s predpisi. Tudi razrešitev poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca je po njegovih besedah potekala na enak način kot vse prejšnje razrešitve, je še zatrdil Erjavec in očitke Sindikata vojakov Slovenije ocenil kot zavajanje.

Odbor za obrambo je imel danes na dnevnem redu tudi obravnavo resolucije o strategiji nacionalne varnosti, vendar pa je minister zaradi drugih obveznosti sejo zapustil. Ker je večina članov odbora ocenila, da bi obravnava te točke zahtevala tudi prisotnost ministra, je nazadnje na pobudo Jožefa Horvata iz NSi izglasovala postopkovni predlog za prekinitev seje.