To je bil prvi dogodek v nizu predstavitev, ki jih še pripravljajo v različnih krajih po Sloveniji.

Cilj: digitalna preobrazba slovenskega gospodarstva

»Glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) je Slovenija na petnajstem mestu - v evropskem povprečju. Naš namen je v prihodnjih letih dvigniti Slovenijo za nekaj mest višje,« je na dogodku povedala mag. Alenka Marovt z gospodarskega ministrstva. Zato so pripravili program podpore digitalizaciji in digitalni transformaciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), v sklopu katerega bo do leta 2023 na voljo 32 milijonov evrov.

Sem sodijo tudi vavčerji za digitalizacijo, ki so namenjeni MSP s sedežem v Sloveniji za dvig digitalnih kompetenc, izdelavo digitalne strategije, digitalni marketing in kibernetsko varnost. Z njimi bodo podjetja lahko povečala svojo konkurenčnost, dodano vrednost oziroma prihodke od prodaje. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnih pozivov na področju digitalizacije za obdobje od 2019 do 2023, znaša 8,5 milijona evrov oziroma približno 2 milijona evrov na letni ravni. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov bo trajalo do 30. septembra 2023.

S pomočjo strokovnjakov do uspešne digitalizacije

Pomembno vlogo pri digitalnih vavčerjih igra DIH Slovenija, nacionalna enotna točka za digitalno preobrazbo, ki podjetjem nudi pomoč pri digitalni transformaciji po načelu vse na enem mestu. »Podjetjem pomagamo pri razvoju digitalnih kompetenc zaposlenih na vseh ravneh in njihovi digitalni transformaciji, nudimo spodbudno okolje za inovacije in prototipe ter pomagamo pri internacionalizaciji, kar pomeni, da nudimo pomoč pri mreženju s podjetji iz tujine, vzpostavljanju partnerstev v sklopu EU projektov in še bi lahko naštevala,« je pojasnila direktorica DIH Slovenija dr. Emilija Stojmenova Duh.

Med drugim vodijo tudi katalog strokovnjakov, katalog usposabljanj ter smernice za digitalno preobrazbo. V katalogih so navedeni številni strokovnjaki in programi usposabljanja, med katerimi lahko izbirajo podjetja, ki se želijo prijaviti na pozive za digitalne vavčerje. Poleg tega je DIH Slovenija pristojen za podajanje predhodnega pozitivnega mnenja, ki ga mora pridobiti prijavitelj pred oddajo zahtevka za izplačilo, in sicer na področju digitalnega marketinga ter za pripravo digitalne strategije.