Konec marca je občan opazil kamion kranjskega gradbenega podjetja, ki je prevažal gradbeni material in odpad na območje Mežakle v Triglavskem narodnem parku in Naturi 2000. Odpadke je vozilo odložilo v kraško vrtačo v neposredni bližini vodovarstvenega območja Ovčja jama na Pernikih, ki je glavni vir pitne vode za več kot 15.000 prebivalcev občin Gorje, Bled, Radovljica in Žirovnica.

Na Društvu za varstvo okolja Bled so o tem takoj obvestili pristojne službe, in sicer medobčinski inšpektorat Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, naravovarstveno nadzorno službo Triglavskega narodnega parka, inšpektorat za okolje in prostor ter Policijo.

Medobčinski inšpektor je na dan prijave na mestu odlaganja odpadkov zasledil voznika med zasipavanjem z zemljino in gradbenemu podjetju prepovedal vsa dela. Pristojni organi, ki bi morali odrediti odstranitev odpadkov, pa še do danes niso ukrepali, so sporočili iz Društva za varstvo okolja Bled.

Ob tem so opozorili, da bi se med odloženimi odpadki lahko znašli tudi nevarni odpadki, ki lahko zaradi zakraselega površja hitro preidejo v vodni vir. Inšpektor medobčinskega Gregor Jarkovič je pojasnil, da so se na inšpektoratu na prijavo takoj odzvali, saj gre res za zelo porozno zemljišče in je vodni vir lahko ogrožen.

Vodni vir od leta 2014 neprestano onesnažen

Ugotovili so, da se na to območje dejansko vozi material, a se je izkazalo, da gre v glavnem za zemljino, torej za nenevarne odpadke z enega od blejskih gradbišč. Pri preverjanju so ugotovili tudi, da ima lastnik zemljišča soglasje vseh pristojnih institucij, da zemljišče izravna z nenevarnim materialom.

Je pa Jarkovič ob tem opozoril na problem, da tega zemljišča ne pokriva občinski odlok o zaščiti vodnega vira. Zato že nekaj let pozivajo ministrstvo za okolje in prostor, naj sprejme vladno uredbo o zaščiti tega vodnega vira. Do takrat niti ne bi mogli ukrepati.

»Državne inštitucije podlage za povečanje območja zaščite vodovarstvenega območja sprejemajo že desetletja, a se kvaliteta pitne vode za 15.000 prebivalcev na tem območju slabša,« so opozorili v Društvu za varstvo okolja Bled.

Kot so navedli, je voda, ki prihaja iz zbiralnikov doline Radovne, klorirana vse od leta 2014, ker je vodni vir neprestano mikrobiološko onesnažen. Stanje vode pa se slabša tudi zaradi prekomerne kmetijske dejavnosti na območju Mežakle in zaradi izsekanih gozdov, navajajo.