Tako živahno, kot bo danes, menda v romskem naselju Brezje še ni bilo. Prostovoljci območnega združenja Rdečega križa, Društva za razvijanje prostovoljnega dela, Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, različnih srednjih šol ter mestne občine Novo mesto bodo z Romi združili moči in pripravili tri akcije za nov večnamenski objekt v naselju, ki so ga poimenovali skupnostni center Brezje - Žabjak.

Kot pripoveduje prostovoljka novomeškega Rdečega križa in omenjenega društva Nuša Rustja, sicer idejna vodja današnje akcije, bo okoli 130 prostovoljcev, od tega polovica iz naselja, dan začelo s čiščenjem in urejanjem okolice novega objekta, sajenjem cvetja in šivanjem blazin in tako zaznamovalo dan za spremembe, ki ga slovenska filantropija že deseto leto zapored pripravlja na prvo aprilsko soboto. Letošnji je posvečen odpravi diskriminacije. S kulturno prireditvijo in nastopom otrok iz Brezja bodo počastili tudi svetovni dan Romov, ki ga Romi po vsem svetu praznujejo 8. aprila, pika na i pa bo otvoritev novega skupnostnega centra.

Programi za večjo integracijo Romov

Po besedah Mateje Jerič z oddelka za družbene dejavnosti na novomeški občini bodo v centru potekali različni socialni programi in programi varnosti, ki bodo romskemu prebivalstvu na voljo ob različnih terminih. »Z njimi bomo nadgradili že obstoječe vsebine, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, od Rdečega križa, Društva za razvijanje prostovoljnega dela, knjižnice do gasilcev in romskega društva Romano Veseli. Vsebine bodo usmerjene v večjo integracijo Romov, predvsem otrok in mladine.«

Novi objekt bo namenjen tako otrokom kot staršem, pravi Mojca Vegelj iz omenjenega društva, ki v prostorih vrtca Brezje že več let vodi dnevni center. Dnevno se učne pomoči, delavnic in drugih aktivnosti udeležuje od 30 do 40 otrok. »V novem objektu je premalo prostora za vse otroke, ki obiskujejo dnevni center. Prostore v vrtcu tako ohranjamo, bodo pa novega centra še kako veseli starejši otroci, ki bi se radi kam umaknili, kakšno nalogo v miru opravili. Tu bo prostor za prireditve, ki so se doslej odvijale na dvorišču pred vrtcem, pa za starševske aktivnosti, razne sestanke, zdravstvene delavnice, na katerih bi se morda kdo želel tudi na samem pogovoriti z zdravstvenim osebjem,« je dejala Vegljeva. »Želimo si, da prostor zaživi in predvsem povezuje, kot smo se pri današnjem dogodku in urejanju objekta povezale številne organizacije,« dodaja Nuša Rustja.

Komunalna ureditev Žabjaka do leta 2020

»Takšen center je za Rome nekaj neprecenljivega,« pravi Beno Brajdič iz Brezja, ki je pomagal pri gradnji centra v okviru dela v splošno korist. »Tudi bolj varno je zdaj za otroke, ko je urejeno avtobusno postajališče.« Občina je namreč poleg novega centra, vrednega 375.000 evrov, uredila še avtobusno postajališče, kjer lahko otroci varno izstopijo iz šolskega avtobusa, pa nova parkirišča, varnejši priključek na državno cesto, javno razsvetljavo in pločnik v skupni vrednosti 330.000 evrov, pri čemer stroške v višini 85 odstotkov krije država.

Naložba sodi v okvir širšega prostorskega in komunalnega urejanja romskega naselja Brezje - Žabjak. Kot pojasnjujejo na mestni občini, se bodo takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja lotili komunalnega urejanja Žabjaka. Gradbena dela naj bi potekala do jeseni 2020, za ta namen pa je rezerviranih 2,5 milijona evrov, prav tako ob 85-odstotnem sofinanciranju države. Ob tem se obeta tudi preplastitev državne mirnopeške ceste, ki jo bo skupaj z večnamensko potjo za pešce in kolesarje izvedla direkcija za infrastrukturo.