In kaj je dosegla koalicija? Veliko. Pred tem dogajanjem je bilo območje Volovje rebri uporabljeno kot pašnik za pripravo sena za zimsko krmljenje drobnice in govedi. Opuščanje paše in košnje ni edina značilnost samo Volovje rebri, pač pa se podobno dogaja tudi na drugih vetrnih območjih. In zakaj so bivši lastniki opustili tovrstno dejavnost? Preprosto zato, ker niso imeli ekonomskega razloga, še zlasti zato, ker je Elektro Primorska dejansko pokupil vsa zemljišča in se je tudi obvezal, da bo z zemljiščem ravnal kot dober gospodar. Danes od tega projekta nima nihče nič in tudi razne fantazije o turističnem razvoju tega območja so izginile. Pa tudi koalicija ni prevzela košnje, niti ni poskrbela za pašo drobnice.

In kdo je torej naredil škodo na tem območju? Predvidene vetrne elektrarne bi zagotovo prinesle prihodek investitorju in s tem tudi območju, tako pa imamo eno zaraščeno območje več v Sloveniji. In kaj so s takšnim ravnanjem dobrega naredili nasprotniki rabe energije vetra?

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (Zens)