Pri 60 letih je zamenjala službo in magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, s čimer je požela bučen aplavz publike. Na konferenci Zlata nit je predstavila partnerstvo za razvoj človeških virov v Zasavju, in sicer skozi vprašanje, kdaj je denar v človeški kapital vložen in kdaj samo porabljen. Namen partnerstva za razvoj človeških virov je zagotavljanje kompetentnega in usposobljenega kadra delodajalcem, spodbujanje izobraževanja ter spodbujanje vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja za izboljšanje kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. »Zaposleni je človeški vir, ki pripomore k razvoju podjetja, in nikoli poraba,« je sklenila Baloh-Plahutnikova.