Mag. Eva Cvelbar Primožič, kadrovska menedžerka leta 2018, opozarja, da sodelovanje v podjetjih ustvarja konkurenčno prednost, zato ga ne gre zanemariti. »Dobro sodelovanje je eno od večjih bogastev organizacije, ki se ne more prikazati v bilanci stanja, vendar pa zagotovo ustvarja in dviguje vrednost podjetja,« je povedala izvršna direktorica za kadre v Kolektor Group, enem največjih slovenskih podjetij v elektropredelovalni dejavnosti in hkrati enem največjih koncernov na Slovenskem. Gre za globalno družbo s sedežem v Sloveniji ter mrežo podjetij in podružnic v Evropi, Ameriki in Aziji. Cvelbar-Primožičeva je poudarila, da dobro sodelovanje na delovnem mestu temelji na dobri komunikaciji, zaupanju in pravilnem vodenju ter ima več pozitivnih vplivov tako na organizacijo kot na zaposlene. »Na ravni organizacije lahko dobro sodelovanje opazimo v povečani produktivnosti, večji inovativnosti in posredno tudi pri zmanjšanju stroškov. Na ravni zaposlenih pa se odraža v večjem zadovoljstvu, boljših medosebnih odnosih, odličnih delovnih rezultatih, večji učinkovitosti pri delu, povečanju pripadnosti organizaciji, dvigu aktivno zavzetih zaposlenih, hitrejšem uresničevanju delovnih nalog in še bi lahko naštevala,« je nizala vplive dobrih delovnih praks.

Zdrav delovni konflikt

V delovnih okoljih je realno pričakovati konflikte. »S tem ni nič narobe oziroma je po mojem mnenju celo zdravo,« je pojasnila Cvelbar-Primožičeva. »Bistvenega pomena pa je, da ko do take situacije pride, morajo zaposleni pokazati zrelo plat svoje osebnosti s ciljem, da konflikte rešijo v sodelovalnem slogu. To pomeni, da skupaj iščejo najprimernejšo in obojestransko rešitev. Temu pravimo zdrav delovni konflikt.« Sogovornica je izrazila pričakovanje, naj na delovnem mestu ne prihaja do osebnih konfliktov in osebnih zamer zaradi prevelikega ega. Po njeno je pogoj in edini recept za odlično sodelovanje v delovnem kolektivu upoštevanje pravila »pusti ego doma«. Ne nazadnje, če želimo dvigniti raven sodelovanja, je treba po besedah sogovornice voditelje podjetij opolnomočiti z zavedanjem, da so podjetje zaposleni, saj brez njih to sploh ne bi moglo delovati. Zato naj dajo vodje zaposlenim občutek pripadnosti in spoštovanja.

Ne blestimo, a lahko napredujemo

Predsednik Slovenske kadrovske zveze Gregor Rajšp sodelovanje razume kot sposobnost delati učinkovito in povezovalno s sodelavci, strankami, skupinami in posamezniki znotraj in zunaj organizacij. »Vsekakor je v današnjem povezanem svetu pomembno tudi sodelovanje med različnimi organizacijami. Tudi takimi, ki na prvi pogled nimajo skupnih interesov, vendar globoko verjamem, da se ti vedno najdejo. Najbrž je na mestu povedati, da v naši državi ne blestimo, ko govorimo o sodelovanju, pa vendar je pozitivno to, da imamo torej še veliko priložnosti,« je dejal optimistično.

Na poti transformacije z Zlato nitjo

Poslanstvo Slovenske kadrovske zveze je po besedah njenega prvega moža povezovanje strokovnjakov za delo z ljudmi, da bi razvijali sebe, svoje sodelavce in stroko ter tako profesionalno in etično prispevali k razvoju družbe in gospodarstva. »Tudi znotraj zveze imamo na tem področju še veliko potenciala in zveza je na poti transformacije, katere ključen poudarek bo ravno izboljšanje sodelovanja tako znotraj zveze kot zunaj nje. Sodelovanje s projektom Zlate niti je ena od takih priložnosti, ki jo bomo v prihodnosti skupaj negovali in našo povezanost tudi nadgrajevali,« je sklenil Rajšp.