V zadnjem tednu dni se je nadaljevala rast cen ameriških državnih obveznic. Ameriške deset letne državne obveznice so na ceni v zadnjem tednu pridobile 6 odstotkov in njihova donosnost se je spustila pod nivo 2,4 odstotka. Od 8.11.2019, ko je donosnost ameriških desetletnih obveznic znašala 3,2 odskoka, so le te na ceni pridobile več 27 odstotkov. V letošnjem letu pa so ameriški indeksi NASDAQ, S&P500 in Dow Jones pridobili 16, 13 in 11 odstotkov. Sinhrona rast delnic, obveznic in cene zlata v letošnjem letu je rezultat dejstva, da sta Evropska in Ameriška centralna banka bile v trenutnem relativno poznem ekonomske ciklu primorani omiliti restriktivno denarno politiko zaradi učinkov trgovinskih vojn. Tako smo se znašli v zanimivem časovnem okviru, pod zelo zanimivimi tržnimi pogoji kjer na eni strani v povprečju pričakujemo nižanje rasti dobička podjetij v prvi polovici 2019 in upad gospodarskih rasti po svetu hkrati pa bomo letos imeli višji nivo likvidnosti oziroma večje število enot evrov in dolarjev v evropski in ameriški ekonomiji kakor smo to pričakovali še konec lanskega leta.

V preteklem tednu sem omeni pričakovanje glede povišanja volatilnosti na ameriškem trgu. Kazalnik volatilnosi na ameriške trgu, kazalnik VIX, se je v zadnjem tednu dni povišal za 19 odstotkov. Glede na trenutne tržne pogoje in glede na to da smo trenutno na prehodu v sezono objav poslovnih izidov podjetij za prvo četrtletje v ZDA nam sinhrona rast cen ameriških državnih obveznic, zlata in delniških papirjev ob vedno bolj invertni krivulji ročnosti ameriških obveznic do 10 let pravi, da obstaja višja verjetnost nadaljevanja povišanja nihajnosti v prihodnjih nekaj tednih.

Povišanje volatilnosi pa nas pripelje do pomembnosti lastništva zlata, kot deleža lastnega investicijskega portfelja. Zlato pa nas pripelje do tržno trgovalnega sklada imenovanega GLD ETF, ki sledi ceni zlata. Z ETF skladi (ang. exchange-traded fund) se trguje enako kakor z delnicami. ETF je tako sklad, ki sledi določenemu indeksu, ki lahko vsebuje delnice podjetij, obveznice, surovine, valute ali kateri drugi finančni instrument. V našem primeru GLD ETF sklad sledi gibanju cene zlata in je kot tak primeren za nakup za tise vlagatelje, ki želijo investirati v zlato, oziroma želijo bili investicijsko izpostavljani gibanju cene zlata. Sicer delničarji nimajo neposrednega lastništva nad sredstvi v ETF skladu, je pa prednost ETF skladov v tem, da jih zaradi pasivne strategije investiranja bremenijo nižji stroški upravljanja in so tako tudi provizije pri ETF skladih mnogo nižje kot pri vzajemnih skladih, ob nemalokrat višjih donosih. ETF skladi so ponavadi tudi bolj likvidni od vzajemnih skladov.

GLD ETF je največji EFT sklad za zlato, je visoko likviden vrednostni papir in ga bremenijo relativno nizki letni skupni stroški v višini 0,4 odstotka investicije. GLD ETF je vrednostni papir, ki ponuja zelo dobro izpostavljenost ceni zlato ob relativno nizkih stroških in ga je glede na trenutne tržne razmere in trenutne kvantitativne kazalce smotrno posedovati, kot del investicijskega portfelja.