Omrežja 5G - v letu 2025 se njihov svetovni prihodek ocenjuje na 225 milijard evrov - bodo hrbtenica naših družb in gospodarstev, imela bodo ključno povezovalno vlogo v občutljivih sektorjih, kot so energija, promet, bančništvo, zdravje in varnost. Ključna so tudi za demokratične procese, kot so volitve, zato je nujno nasloviti ranljivosti sistema, poudarjajo v komisiji. V tem kontekstu je komisija danes opredelila niz priporočil za zavarovanje omrežij 5G na nacionalni in evropski ravni. Upravljanje teh omrežij je v nacionalni pristojnosti, komisija igra podporno in usklajevalno vlogo. Akcijski načrt EU sicer določa cilj, da se do leta 2025 po uniji zagotovi 5G v mestih in vzdolž glavnih transportnih poti.

Komisija članice unije poziva, naj do konca junija letos pripravijo nacionalne ocene tveganj za omrežja 5G ter na tej podlagi osvežijo varnostne zahteve za ponudnike omrežnih storitev, vključno s pogoji za zagotavljanje varnega javnega omrežja, še posebej pri dodeljevanju pravic za uporabo radijskih frekvenc. Članice morajo te ocene Bruslju posredovati do 15. julija. V komisiji ob tem izpostavljajo, da imajo članice iz nacionalnih varnostnih razlogov pravico izključiti podjetja s svojih trgov, če ne spoštujejo veljavnih standardov in zakonodaje. Članice tudi pozivajo, naj razvijejo specifične varnostne zahteve, ki lahko veljajo v kontekstu javnega naročanja v povezavi z omrežji 5G.

Vzporedno komisija na evropski ravni priporoča, naj članice izmenjujejo informacije ter v sodelovanju z evropsko agencijo za kibernetsko varnosti Eniso do oktobra letos pripravijo tudi usklajeno oceno tveganj. Na tej podlagi naj se do konca decembra letos dogovorijo o ukrepih, na primer glede zahtev za certificiranje in opredeljevanja potencialno nevarnih proizvodov ali ponudnikov. Do oktobra 2020 pa bodo v uniji ocenili učinke teh priporočil in presodili, ali so potrebni dodatni ukrepi.

Varnost omrežij 5G je ključna za zagotavljanje strateške avtonomnosti unije, piše v novi evropski strategiji za odnose s Kitajsko. Današnja priporočila so tudi odziv na zaskrbljenost, da bi lahko kitajski tehnološki velikan Huawei uporabil infrastrukturo 5G za posredovanje informacij kitajski obveščevalni službi. ZDA sicer pritiskajo, naj EU prepove dostop do omrežij 5G kitajskim proizvajalcem, kot je Huawei, ki da uživa preveč gospodarskih privilegijev zaradi tesnega odnosa s kitajsko vlado.

EU se trudi zagotoviti ravnotežje v odnosu s Kitajsko, ki je zanjo pomembna strateška partnerica, ne nazadnje v prizadevanjih za ohranitev multilateralizma, ki ga spodkopava izolacionistična politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a tudi gospodarska in na sploh sistemska tekmica.