Univerza v Mariboru je predstavila svoje načrte za izgradnjo Tehnološkega inovacijskega centra Innovum, ki temelji na želji po hitrejšem in uspešnejšem gospodarskem razvoju vzhodne kohezijske regije in s tem celotne Slovenije. »Cilj je ustvariti simbiotično povezavo med univerzo, raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, podpornimi oziroma razvojnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ter tako spodbuditi naložbe za trajnostno rast in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ter zmanjšati razvojne razlike do razvitejših regij Evropske unije,« poudarjajo na univerzi.

Dodati vrednost gospodarstvu v regiji

Ob nedavnem srečanju gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, mariborskega župana Saša Arsenoviča in rektorja mariborske univerze Zdravka Kačiča, ki so razpravljali o izvajanju kohezijske politike Evropske unije, so sogovorniki pozdravili pobudo za projekt Innovum, saj bi ta lahko imel pozitivne učinke na razvoj vzhodne kohezijske regije. Je pa minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek opozoril, da bo moral biti center s svojo dejavnostjo učinkovit, hkrati bo moral pokazati konkretne rezultate v praksi in dodati vrednost gospodarstvu v regiji.

Raziskovanje in prenos znanja v prakso

Center Innovum, ki naj bi imel sedež v Mariboru, načrtujejo v okviru strategije inovativnih odprtih tehnologij (IOT), na kateri dela mariborska univerza že nekaj let. Gre za vseslovenski razvojni program, katerega cilj je povečanje števila visokotehnoloških podjetij in povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter s tem ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v vzhodni kohezijski regiji. Projekt je univerza februarja predstavila že ministru za razvoj, strateške projekte in kohezijo Iztoku Puriču ter mariborskim poslancem državnega zbora. Kot je takrat povedal rektor Kačič, bo Innovum namenjen predvsem raziskovanju in prenosu znanja v prakso, poleg osrednje enote v Mariboru pa naj bi imel še dodatne lokacije v drugih delih vzhodne kohezijske regije. »Gre za infrastrukturni objekt z ustrezno raziskovalno in razvojno opremo,« je pojasnil.