Župani vseh 12 koroških občin, ki so tudi ustanoviteljice Koroškega regijskega centra za ravnanje z odpadki (Kocerod), so že februarja potrdili višje cene obdelave komunalnih odpadkov, ki jo izvaja omenjeni center. »Podražitev bo dejansko malenkostna, z 1,56 evra se bo cena zvišala na 1,64 evra, torej za vsega osem centov. A s to podražitvijo, ki se bo poznala šele na položnicah v mesecu aprilu, nikakor ne bomo pokrili vseh stroškov, ki se nenehno zvišujejo. Za zdaj nekaj rezerve še imamo. Ko ne bo šlo več, pa bomo znova stopili pred župane in jim razložili situacijo,« pravi direktor Koceroda Ivan Plevnik.

Sežigalnice zvišujejo cene

Kot dodaja, tudi njim cene krojijo predvsem sežigalnice, kjer so cene vse višje. »Na to pa nimamo vpliva, in če jih država ne bo poenotila, bo to velik problem. Mi odpadke trenutno vozimo na sežig v Anhovo, a nimamo zagotovljenega dolgoročnega sežiga, saj te odgovornosti nihče noče prevzeti. Zato bomo najverjetneje na ministrstvo naslovili zahtevo, da se pogoji za sežig poenotijo. Trenutno je to gospodarska javna služba države, ki pa je ta ne izvaja. Razen v Celju, kjer je država določila ceno 85 evrov za tono sežiga. A so zmogljivosti omejene, zato mi v Celje odpadkov ne moremo voziti. Če bi jih denimo vozili na Slovaško, pa bi strošek skupaj s prevozom presegel sto evrov,« razloži Plevnik.

Ker so zmogljivosti pri nas povsod omejene, bo letošnje leto, po mnenju Plevnika, še zelo težko, saj trenutno po vseh zbirnih centrih na sežig čaka okoli 220.000 ton odpadkov.

V rumene zabojnike po novem le embalaža

Sredi poletja pa bo na Koroškem stopila v veljavo tudi nova uredba o sortiranju odpadkov, ki jo bodo uskladili s tisto na državni ravni. Kot pojasnjuje Plevnik, pa bistvenih novosti pravzaprav ne bo.

»Na Koroškem smo ločevali odpadke na suhe in mokre že, ko predpisov za to sploh še ni bilo. S tem smo ljudi pravočasno ozaveščali, da je treba embalažo odlagati ločeno in je ne mešati z drugimi odpadki. Na ta način se je zbralo 4500 ton suhih odpadkov, torej embalaže in papirja, ter okoli 10.800 ton mokrih oziroma mešanih gospodinjskih odpadkov,« razloži Plevnik. Zabojnike za suhe odpadke bodo zdaj zamenjali zabojniki rumene barve, v katere pa bodo Korošci lahko odlagali izključno embalažo, medtem ko bo treba papir in steklo zbirati ločeno in odpeljati v zbirni center. Mokri odpadki pa ostajajo vsi mešani komunalni odpadki.

Družbi Kocerod pa se tudi obeta, da bo najverjetneje v celoti prevzela skrb za ravnanje z odpadki, vse od zbiranja do odvoza in obdelave. S čimer bodo na eni strani razbremenili javna komunalna podjetja Log Dobja vas, Dravograd, Slovenj Gradec in Radlje, ki trenutno še zbirajo in odvažajo odpadke, na drugi pa znižali stroške.