Direktor Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, ki vodi program BioPharm.Si, dr. Matjaž Peterka, je navedel, da se svetovni trg biofarmacije še izredno povečuje: »V Sloveniji imamo zelo dobro osnovo. Razvili smo nekaj odličnih inovativnih tehnologij, ki jih moramo povezati skupaj, doseči kritično maso in stopiti korak naprej. Potencial biofarmacije je velik, na nas je, da ga izkoristimo.«

Biotehnologija kot pomemben del slovenskega gospodarstva

Domači in tuji strokovnjaki iz slovenskih podjetij in raziskovalnih inštitucij, ki so vključeni v program BioPharm.Si, so v uvodnem panelu predstavili novosti in aktualne trende v biofarmaciji. Med njimi Pete Gagnon, ameriški tehnolog, ki se je na sledi uspešni zgodbi preselil v Slovenijo in se kot glavni znanstvenik zaposlil v ajdovskem podjetju Bia Separations. Že ob prvem obisku leta 2006 se je navdušil nad poglobljenim znanjem slovenskih strokovnjakov in kakovostjo izobraževalnega sistema: »Sposobni ljudje so edinstvena prednost Slovenije, ki jo lahko izkoristi za preboj na trgu biotehnologije. Če to dopolni z modelom ali centrom, ki bo to področje vodil, lahko biotehnologija postane pomemben del slovenskega gospodarstva, z državno spodbudo pa bi imeli vse sestavine za recept, kako postati ena od pomembnejših sil v industriji.«

Azijski potencial štirih milijard ljudi in državnih investicij

V medsebojni primerjavi trgov, na katerih je svoji karieri že deloval, je potegnil vzporednice in ločnice med ameriškim in evropskim ter azijskim trgom: »ZDA in Evropa imata odlično infrastrukturo, na kateri lahko gradita prihodnjo pospešeno rast. V Aziji je situacija drugačna, kjer temeljev tradicije in izkušenj še nimajo. Imajo pa trg štirih milijard ljudi in velike državne investicije, s katerimi bodo postali velik igralec v industriji. Tako ZDA kot Evropa se morata zavedati potenciala azijskega trga in zdaj izkoristiti strateško prednost, ki jo imata. Če ne bosta pripravljena, nas bodo v roku 20 let zlahka povozili.«

Rastoče področje razvoja bioloških zdravil

»Globalna farmacevtska industrija je v fazi hitrega napredka in sprememb, je izpostavil prof. dr. Uroš Urleb, globalni vodja tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Novartisu in profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. »Digitalna revolucija spreminja raziskave in razvoj zdravil, diagnostiko in zdravljenje, zato se danes bolj kot kadar koli prej osredotočamo na nova farmacevtska področja ter tehnologije za bolnike. Še posebno rastoče je področje razvoja bioloških zdravil, ki je pomembno predvsem za zdravljenje rakavih, avtoimunskih in nevroloških bolezni. Biološka zdravila so eno osrednjih področij Novartisovega delovanja na globalni ravni, saj prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenja bolnikov.«