Čeprav so še pred petimi leti kamniški vrtci pokali po šivih in se je na seznamih čakajočih na sprejem vrstilo tudi po več sto malčkov, se v kamniških vrtcih danes ubadajo s povsem drugačnimi težavami – z racionalizacijo zapolnjevanja prostih mest. Občinski svetniki so za to prejšnji teden ustrezno prilagodili tudi pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

»Ker se število otrok zmanjšuje in imajo vrtci manj manevrskega prostora, smo skupaj z vodstvi in strokovnimi službami vseh kamniških vrtcev pripravili usklajeno dopolnitev pravilnika, ki bo omogočil boljšo zapolnitev prostih mest v vrtcih in znižal stroške občine,« je svetnike pred tem nagovorila vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček.

Dejala je, da je občina Kamnik ustanoviteljica enega večjega javnega vrtca, zaradi velikih potreb pa je v preteklih letih podelila tudi tri koncesije za tri koncesijske vrtce. Za vse so uredili enoten vpis in vzpostavili centralni čakalni seznam. S sedanjo dopolnitvijo pravilnika za sprejem pa bi se radi izognili še možnosti, da bi starši vztrajali pri vpisu otroka v točno določeno enoto vrtca, kjer ni na voljo prostih mest, in kljub temu da je v drugih vrtcih dovolj prostora, ostali na seznamu čakajočih. To pa bi jim omogočilo prednost pri vpisu v naslednjem letu.

Trenutno je na centralnem čakalnem seznamu za sprejem v vrtec kar 90 otrok. Nekaj manj kot polovica jih še ne izpolnjuje starostnega pogoja, veliko staršev pa vztraja, da bodo otroka vpisali le v točno določeno enoto, kjer trenutno ni prostih mest. »Na seznamu je veliko otrok, ki si jih starši sploh še ne želijo vpisati, saj so bodisi v domačem varstvu bodisi pri varuhih predšolskih otrok. Zato jih na seznam uvrščajo predvsem zaradi pridobitve točk za naslednje leto,« ugotavljajo na občini, kjer se jim zdi nesmiselno, da imajo ob tako dolgem seznamu v nekaterih vrtcih prosta mesta, ki jih nihče ne želi zapolniti. Občina plačuje tudi stroške prostih mest, so jasni in dodajo, da to po nepotrebnem draži programe, kar se ne nazadnje ne otepa le občini, marveč tudi staršem.

V javnem vrtcu Antona Medveda, ki ga obiskuje 908 otrok, imajo tako trenutno 25 prostih mest, največ za drugo starostno obdobje (nekaj tudi zaradi prostorskih omejitev in znižanih normativov zaradi otrok s posebnimi potrebami). V koncesijskem vrtcu Peter Pan, ki ga obiskuje 114 malčkov, trenutno prostih mest nimajo. Imajo pa 12 prostih mest v Sončku, ki ga trenutno obiskuje 189 otrok in še pet v Zarji, ki jo obiskuje 185 otrok.

Za koliko se bodo s popolnitvijo prostih mest znižali stroški vrtcev, na občini težko ocenijo, saj bo nekaj prostih mest v vrtcih vedno ostajalo, a želijo, da bo teh tudi s pomočjo sprememb pravilnika čim manj. Z njimi vsi starši ne bodo mogli vpisati otrok v vrtec prve izbire, a jih bodo še vedno lahko vpisali v drugega ali tretjega najbližjega ne glede na to, ali je ta javni ali koncesijski.