Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v torek prejela še zadnje rezultate kemijskih analiz za goveje meso, ki je bilo vzorčeno ob nadzoru inšpekcije v zvezi z mesom iz sporne poljske klavnice Elkopol, so danes sporočili iz uprave. Ugotovili so, da v Sloveniji ni mesa, ki bi izviralo iz sporne klavnice. So pa zadržali okoli 17 ton govejih obreznin in okoli dve toni pripravka za kebab, ki so prišli iz regije, v kateri je delovala sporna klavnica, ter to meso oz. pripravke vzorčili za kemijske in mikrobiološke analize. In sicer so v devetih obratih odvzeli 14 vzorcev za kemijske analize in 14 vzorcev za mikrobiološke analize, od tega po 12 vzorcev mesa in po dva vzorca mesnega pripravka.

Analiza je pokazala, da je bilo 12 vzorcev mesa skladnih tako kemijsko kot mikrobiološko, eden pa je bil skladen glede kemijskih analiz, neskladen pa glede mikrobioloških analiz. V dveh vzorcih mesnega pripravka za kebab, ki sta bila vzorčena v okviru tega posebnega nadzora, je bila ugotovljena prisotnost salmonele. V enem od teh dveh vzorcev pa je bila s kemijsko analizo potrjena še prisotnost zdravila s ketoprofenom, medtem ko je bil drugi skladen. Za oba mesna pripravka so izvedli odpoklic.

Uprava je v končnem poročilu tako ugotovila, da se je za meso in mesne obreznine iz Poljske, ki so jih prejeli slovenski obrati iz drugih poljskih mesnopredelovalnih obratov, izkazalo, da gre za mikrobiološko in kemično varno živilo. Za mesne pripravke za kebab, ki jih proizvajajo poljski obrati, pa se je izkazalo, da gre za mikrobiološko tvegana živila.

Uprava je sklenila, da je nadzor nad mesnimi pripravki tako poljskih kot tudi drugih proizvajalcev treba nadaljevati zlasti glede preverjanja skladnosti z mikrobiološkimi merili. Poleg tega morajo distributerji več pozornosti posvetiti lastnim postopkom preverjanja dobaviteljev.