Mednarodni arhitekturni natečaj za najboljšo idejo, kakšen naj bo center znanosti, se je končal s podelitvijo prve nagrade arhitekturnemu biroju Dekleva Gregorič arhitekti. Biro si je ob tem prislužil 36.000 evrov nagrade, z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pa bo sklenil še pogodbo za izdelavo vse potrebne dokumentacije.

Po podatkih ministrstva bo gradnja centra znanosti v Trnovem na zemljiščih Mestne občine Ljubljana in države stala okoli 26 milijonov evrov. Denar za gradnjo naj bi ministrstvo pridobilo iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta bo zagotovil dobrih 16 milijonov evrov, preostali denar pa bo iz drugih virov, med drugim iz sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je ministrstvo zapisalo na svoji spletni strani.

Na ministrstvu za izobraževanje si želijo center znanosti, ki bo namenjen promociji in popularizaciji znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in vseživljenjskega učenja skozi eksperimente ter prikaze dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture. »Obiskovalci bodo lahko videli in preizkusili številne interaktivne naprave, specializirane za prikaz posameznih odkritij različnih znanstvenih disciplin kot tudi interdisciplinarnosti. Spoznavali bodo lahko tudi vrhunske inovativne slovenske produkte in znanstvena dognanja na preprost, razumljiv in predvsem zanimiv način. V centru znanosti bo na enem mestu prikazano, kaj Slovenija zna in zmore,« so vizijo omenjenega centra strnili na ministrstvu.

Zelena streha za učenje in igro

Zmagovalna rešitev je ocenjevalno komisijo med drugim prepričala zaradi centra znanosti »v obliki serije paviljonov v širši parkovni ureditvi«. Zadovoljni so bili tudi z razmestitvijo programa v center znanosti. Ta omogoča delitev na manjše programske sklope, ki lahko obratujejo neodvisno od drugih prek ločenih vhodov.

Osnova ideje Dekleva Gregorič arhitektov je bila krog. »Krog je torej izhodišče prostorske in programske sheme objekta centra znanosti, ki je zasnovan kot serija krožnih paviljonov v parku, povezanih v celoto s skupnim javnim prostorom. Prostorsko in programsko je objekt zasnovan kot hierarhija serije krožnih volumnov različnih velikosti s centralno postavljenim največjim volumnom osrednjega razstavnega prostora, z ikoničnim volumnom planetarija, s kavarno ob Barjanski cesti, ki služi kot prostorski znak ob glavni mestni aveniji, s paviljonom z znanstveno restavracijo in prostori za sestanke ob Gradaščici, s paviljonom z galerijo in 'showroomom' ter s paviljonom z medijskim središčem in prostori uprave ob Riharjevi ulici,« je zmagovalno rešitev opisala ocenjevalna komisija. Posebnost zasnovanega centra znanosti bo tudi zelena streha nad osrednjim razstavnim prostorom, ki bo namenjena igri in učenju, ponujala pa bo tudi privlačne poglede na Ljubljano.

Veliko zanimanje za natečaj

Velja omeniti, da je bilo za natečaj v arhitekturnih krogih doma in v tujini zelo veliko zanimanje. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ter ministrstvo sta na koncu prejela kar 42 različnih idej, približno polovica jih je prispela iz tujine. Ocenjevalna komisija je sicer v fazo ocenjevanja uvrstila 39 elaboratov. Dva elaborata sta namreč prispela po roku za oddajo, eden od kandidatov pa ni dostavil makete, zato teh treh komisija ni uvrstila v postopek ocenjevanja. Kot je razvidno iz končnega poročila ocenjevalne komisije, je ta pričakovala bistveno več natečajnih elaboratov. Na podlagi velikega števila sicer neobveznih predprijav na natečaj so namreč ocenili, da bi lahko prejeli tudi več kot 200 idej.