Skupno je SV na naloge, povezane z reševanjem migrantske situacije, pripadnice in pripadnike od konca leta 2015 napotila skoraj 137.000-krat. Skupno so prevozili več kot 4,4 milijonov kilometrov ter pripravili in razdelili skoraj 200.000 obrokov hrane in pijače. Skladno z navodili policije so postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir.

SV je v reševanje migrantske situacije vključena od 16. septembra 2015, ko je upravi za zaščito in reševanje začela pomagati pri zagotavljanju prevozov, oskrbi in varovanju sprejemnih in nastanitvenih centrov, pripravi in delitvi toplih obrokov.

Po odločitvi vlade od 19. oktobra 2015 SV podpira tudi ministrstvo za notranje zadeve. Sprva so pripadniki SV v mešanih patruljah s policijo sodelovali pri širšem varovanju državne meje, nato so s policijo sodelovali pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir. Od oktobra 2018 pa vojaki policijo podpirajo tudi z opazovanjem širšega območja državne meje.