Delovna skupina, ki je spremljala poskus uvajanja novega delovnega časa učiteljev, ni dokončala dela, so v pismu predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministru za izobraževanje, znanost in šport Jerneju Pikalu zapisali v Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Po njihovih besedah je bila med nalogami skupine tudi priprava predlogov morebitnih sprememb v kolektivni pogodbi na področju vzgoje in izobraževanja v zvezi z delovnim časom učiteljev. Ti naj bi bili pripravljeni na podlagi analize učinkov, ki bi jih imela poskusna uvedba nove ureditve glede delovnega časa na izbranih šolah. Če naj dobro opravljajo osnovno pedagoško načelo, ki je spoštovanje zakonodaje in pravic otrok, mora ministrstvo za izobraževanje ravnateljem zagotoviti in spoštovati avtonomijo tudi dejansko, in ne le na besedni ravni, so izpostavili.

Navodilo, po katerem učna obveznost dnevno ne sme presegati sedem ur pouka, naj se po njihovem predlogu spremeni tako, da dnevna učna obveznost lahko le izjemoma presega sedem ur pouka. V povezavi z izplačilom nadomeščanja pa predlagajo, da mora učitelj najprej izpolniti letni fond ur, šele nato bi mu lahko izplačali ure nadomeščanja. V nasprotnem primeru bo po opozorilu združenja učitelj lahko prejemal plačilo za nadomeščanje, medtem ko letni fond ur ne bo izpolnjen.

Poleg tega je treba odpraviti različno terminologijo nadomeščanj in popraviti aplikacijo za vnos odsotnosti, predlagajo. Do razrešitve dilem ne bodo vnašali nadomeščanj v aplikacijo, so še navedli.

Tudi Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije je bila v odprtem pismu minuli teden kritična do novega načina določanja in evidentiranja delovne obveznosti učiteljev. Sistem je neživljenjski, v več delih nesmiseln in nedorečen, so zapisali. Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje na ministrstvu jim je pojasnil, da je novi način posledica zahtev računskega sodišča in dogovora po pogajanjih ministrstva s sindikati v izobraževanju. Dogovoru so namreč sledile tudi spremembe kolektivne pogodbe.