Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov, ki ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike. Pri tem želimo prepoznati, katere izobraževalne organizacije podpirajo športnike pri pridobivanju njihove izobrazbe in zagotavljajo športnikom prijazno izobraževanje. Namen certifikata je torej določiti izobraževalne ustanove, ki omogočajo dobro in prilagojeno izobraževanje športnikov. Glavni cilj je končanje srednje šole in olajšanje prehodov na višje stopnje izobraževanja prek mreže partnerskih ustanov. Družba in šport bosta imela koristi od dobre podobe izobraženih športnikov, ki šport naredijo še privlačnejši, so vzorniki mladim in poudarjajo pomen odličnosti v družbi. Športniki pa orodje, s pomočjo katerega lahko uspešno ob športni karieri pridobijo želeno izobrazbo in so tako tudi v svoji drugi karieri konkurenčni na trgu dela.

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo.