Ankarančani naj bi v prihodnjih letih ob župnijski cerkvi vendarle dobili tudi svoje pokopališče. Zdaj pokojne pokopavajo na petih različnih pokopališčih v drugih krajih, želja po pokopu pokojnih na domačih tleh pa je bila celo eden od povodov, da so Ankarančani zahtevali odcepitev od koprske občine.

»Lastno pokopališče in dostojno izvajanje pokopališke dejavnosti v domačem okolju je dolgoletna želja Ankarančank in Ankarančanov. Zaključek nekega žalostnega obdobja, ko pokopališča v Ankaranu nismo smeli imeti, nas verjetno vse navdihuje s smelimi razmišljanji in željami po gradnji še pristnejših družbenih odnosov naše lokalne skupnosti,« župan Gregor Strmčnik spomni na dolgoletne zaplete s pokopališčem in potrdi, da je zgraditev pokopališča ena od osrednjih občinskih nalog.

Na občini pojasnjujejo, da v zvezi z novim pokopališčem že poteka vrsta aktivnosti. »Najpomembnejša ta trenutek je priprava javnega natečaja za izbor najprimernejše idejne zasnove pokopališča. Izboru bodo v naslednjih mesecih sledile še druge zakonsko predpisane aktivnosti, ki bodo omogočile začetek izvedbenih del za ureditev pokopališča,« sporočajo z občine in dodajajo, da bodo v tem času prisluhnili tudi mnenjem in predlogom občanov. Prejšnji teden so v ankaranski osnovni šoli že izpeljali prvi javni posvet na temo pokopališča, občina pa občane vabi tudi k izpolnitvi spletne ankete.

Zgodba z ankaranskim pokopališčem pa bi se lahko razpletla tudi drugače, saj ni veliko manjkalo, da bi na tem prostoru zrasle vile za premožnejše kupce. Koprska občina je pokopališče začela graditi že v času župana Dina Pucerja in vanj vložila okoli 600.000 evrov. Novi župan Boris Popovič pa je gradnjo ustavil in za nameček zemljišča prodal Grafistu oziroma njegovemu največjemu lastniku Anteju Gubercu, ki je tam načrtoval naselje vil in eno tudi že deloma zgradil kar na temeljih načrtovane pokopališke kapelice. Mnogi so menili, da je občina zemljišča prodala z namenom nagajanja Ankarančanom, kar pa je Guberac kasneje zanikal.

»Z nakupom teh zemljišč pred leti ne Grafist in ne občina Koper nista hotela nagajati Ankarančanom,« je pojasnil Guberac in pred dobrim letom občini zemljišča vrnil v zameno za druga. Občina je tedaj vrnitev strateških zemljišč označila za posel desetletja in svojevrsten praznik. Nekateri kljub temu še danes menijo, da je lokacije z izjemnim razgledom škoda za pokopališče, da bi veljalo zanj poiskati kakšno drugo, to pa nameniti turizmu.