Po besedah direktorja Gorenjske gradbene družbe Stanislava Remica bo začetek gradnje odvisen od vremenskih razmer. Pričakujejo, da gradnja dela obvoznice ne bo vplivala na promet v občini. Delne zapore so predvidene samo v delu, kjer se bo zgrajeni del obvoznice navezal na obstoječo cesto v Topolah. Možne bodo tudi kratkotrajne popolne zapore glavne ceste.

Župan Mengša Franc Jerič je zadovoljen, da se bo gradnja vendarle začela, obžaluje pa, da ni do tega prišlo že prej. Manjkajoči del predstavlja približno tretjino obvoznice. Preostali del so zgradili leta 2011. Obvoznica bo na določenih odsekih zavarovana tudi s protihrupnimi ograjami.

Razpis za izbor izvajalca del je bil objavljen konec lanskega julija, rok za oddajo ponudb pa so naknadno podaljšali do 14. septembra. Kot najugodnejšega izvajalca so konec lanskega leta izbrali Gorenjsko gradbeno družbo.

Mengeška obvoznica je del cestne povezave Želodnik-Mengeš-Vodice oz. povezave med gorenjskim in štajerskim krakom avtoceste, zato jo tudi gradi Dars. Del povezave med gorenjskim in štajerskim avtocestnim krakom je tudi načrtovana vodiška obvoznica.