Glavni problem, ki ga vidim, je, da se je povsem porušilo razmerje med vplivom kapitala in državljanov. Če je bilo nekdaj to razmerje uravnoteženo, torej približno enakovredno, se je v zadnjih 25 letih popolnoma prevesilo na stran kapitala in v nič vpliva državljanov. Tako so politične stranke postale agenture kapitala. Pri tem je treba povedati, da se s tem problemom ne srečujemo samo v Sloveniji, temveč tudi drugod po svetu. Tudi sama EU se otepa z istim problemom. Da ne omenjam težav, s katerimi se otepajo v ZDA.

Tudi v svetu kapitala se dogaja neizprosna tekma, da ne rečem vojna, za življenje ali smrt, vse to pa se odraža v delu političnih strank. Če se kapital počuti ogroženega, pa zna stopiti skupaj. Dokaz za to so dogajanja okoli TTIP, ki so ga gladko požegnale vse politične stranke tako pri nas kot v EU. In to ne glede na opozorila, kakšne nevarnosti pretijo s te strani. Tudi vsi naši evropski poslanci, s častno izjemo Igorja Šoltesa in Tanje Fajon, so tak škodljiv sporazum podprli, v našem parlamentu pa je bila edina častna izjema Levica.

Na kakšen način bi lahko dosegli to ravnovesje med vplivoma kapitala in državljanov? Vsekakor so odveč liste, ki jih imajo stranke, saj se je dogajalo, da so v parlament prišli ljudje z bistveno manjšim številom prejetih glasov. V Sloveniji bi zadostovalo 88 občin, iz vsake bi izvolili po enega poslanca, preostala dva pa bi ostala predstavnika manjšin. Seveda župani ne bi smeli kandidirati za poslance. Na tak način bi lahko dosegli večji vpliv državljanov. Državljani pa bi imeli vpliv tudi v širokih strokovnih razpravah o vseh temah, ki se dotikajo njih in države: zdravstvo, socialna politika, notranja in zunanja politika, obramba, finance in gospodarstvo, kultura, pravosodje in še kaj bi se našlo. Zaključke razprav kot obvezno usmeritev za delo katere koli vlade bi morali sprejeti na referendumu. Absolutno pa je treba uvesti obveznost udeležbe na volitvah, s sankcioniranjem neupravičene abstinence. Sicer so volitve neverodostojne.

Seveda je tudi v parlamentu treba marsikaj spremeniti. Najprej bi morali ukiniti parlamentarne preiskovalne komisije, saj služijo samo razdoru med ljudmi. S tem se morajo ukvarjati službe, ki so za to pristojne. Ravno tako bi bila obvezna udeležba na sejah parlamenta nujna sprememba. Poslanci naj se ukvarjajo z rešitvami, ki služijo državi in državljanom.

Bližajo se tudi volitve v evropski parlament. Stranke že sestavljajo svoje liste in se dogovarjajo za skupen nastop. Tak volilni sistem v ničemer ne koristi državljanom EU, temveč samo izvoljenim poslancem. S tem smo v zadnjem času imeli dovolj slabih izkušenj. Večina naših poslancev evropskega parlamenta je za potrebe šefov njihovih strank načrtno škodila Sloveniji, ker njihova stranka ni bila na oblasti. Vsekakor pa bi pobuda in predlogi morali priti od državljanov, združenih v civilnih iniciativah, ne pa od političnih strank pod koordinacijo predsednika države.

Ohranjanje sedanjega sistema volilnega sistema tako pri nas kot v svetu vodi v propad planeta, saj strank oziroma kapitala ne zanima ohranjanje narave, vseeno jim je za dostojanstvo ljudi in zaradi dobičkov se ne obremenjujejo s tem, kakšen planet bomo pustili zanamcem.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki