Če v google vtipkate besedo »gosposka«, si ne boste mogli dosti pomagati. Včasih take malo starinske besede zvenijo smešno, čudno, včasih pa so celo dobrodošle in se nam usedejo v uho, morda postanejo za nekaj časa celo modne. Gosposka vsekakor ne prizanese. Država dobi svoje, pa čeprav kdaj traja, da pride do svojega – država je ogromen aparat, mastodont v primerjavi z »navadnim«, malim človekom. Čeprav se zadnje čase stvari krepko spreminjajo. Dejstvo je, da država na neki način odmira, da postaja vse šibkejša, da postaja marioneta, ki jo vse bolj vodijo tisti z veliko denarja, nadnacionalne korporacije, na primer. Kaj pa politika sploh še dela, kot da streže gospodarstvu – ekonomija postaja alfa in omega vsega, če je slabo za ekonomijo, je slabo za državo. Saj je res, da je treba od nečesa živeti, vprašanje pa je, kako do tega pridemo. Mar nas način, ki se je uveljavil v času od industrijske revolucije 18. stoletja dalje, pelje v prihodnost?

No, prihodnost bo prišla, pa naj počnemo kar koli, ampak spet je tu vprašanje, v kakšnem pomenu uporabljamo oziroma razumemo besedo prihodnost. Kot »prihodnost« najbrž razumemo tisto, v kar nas bo privedlo delovanje naše družbe, to, na kar lahko vplivamo. Ne moremo vplivati na količino energije, ki nam je na voljo, ali pa na količino naravnih virov, lahko pa vplivamo na to, kako jih bomo porabljali, kako bomo delali z vodo, ali bomo premogli modrost, da ne smemo porabljati zalog, ki so nekako last prihodnjih generacij in jih na neki način že zdaj zajedamo. Če nebrzdano rastemo in porabljamo vse več, se vse skupaj ne bo dobro končalo.

Drugače je z zimo. Tudi zima ne prizanese. To smo občutili tudi letos, ko nas je dolgo razvajala. Čeprav je bilo tudi to razvajanje malo dvolično. Res ni bilo snega, tudi hudega mraza nismo trpeli, ampak so bila pa kar dolga obdobja s povprečnimi dnevnimi temperaturami, čisto primernimi za naše podnebje. Kar se je morda najbolj poznalo pri ogrevanju. Tu zima ni bila ravno mila. Zdaj je udarila – pomlad je nenadoma postala bolj oddaljena, kot je bilo morda videti takoj po novem letu. Snega ni zapadlo obilo, a dovolj, da bo zima postala ostrejša. Bolje zdaj kot marca ali aprila. Čeprav, kot je bilo rečeno na začetku, zima ne prizanese in lahko kljub vsemu udari tudi še spomladi.