Na Mestni občini Ljubljana so objavili javni razpis za zapolnitev sedmih mest v nadzornem odboru občine. Sedmerica izbranih kandidatov bo do konca mandata mestnega sveta opravljala nadzor nad poslovanjem občine.

Od kandidatov za člane nadzornega odbora na ljubljanski občini zahtevajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in najmanj osem let delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju. Kandidati pa ne smejo biti v zakonski zvezi ali v ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupani ali direktorico mestne uprave.

Slak na čelu odbora zadnja dva mandata

V minulem mandatu je sedemčlanskemu nadzornemu odboru predsedoval Franc Slak, za predsednika pa je bil izbran tudi že leta 2010. Slak, ki bo letos star 81 let, je bil direktor gospodarsko-finančnega sektorja, direktor finančno-računovodskega sektorja in predsednik poslovodnega odbora za ekonomsko področje v Poslovnem sistemu Mercator, prav tako je bil direktor ljubljanske poslovne enote Krekove banke in direktor Družbe za državne ceste. En mandat je bil predsednik nadzornega sveta Družbe za avtoceste, tri mandate pa je bil tudi ljubljanski mestni svetnik, je njegove reference leta 2014 povzela občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Poleg Slaka so minuli mandat nadzorni odbor sestavljali Zdenka Vidovič, Jovita Ažman, Mitja Selan, Slavka Kavčič, Silvester Zaman in Ivan Oven. Ažmanova, Kavčičeva, Selan in Zaman so dolgoletni člani ljubljanskega nadzornega odbora, saj so bili v odbor imenovani že vse od leta 2006. Predsednik in člani nadzornega odbora dobijo nagrado za opravljeno delo, od tega znašajo 40 odstotkov zneska sejnine, 60 odstotkov pa plačilo za izvedbo nadzora po programu dela oziroma sklepu nadzornega odbora.

Naloge nadzornega odbora so opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskega denarja Mestne občine Ljubljana. vbr