Jaz, in upam, da tudi večina bralcev Dnevnika, smo njegov zapis z dne 10. decembra 2018 razumeli, kot da naj bi upokojenci iz naslova poprave krivic za nazaj dobili nekakšen poračun, in sicer od dneva, ko se nam je zgodila predmetna krivica, pa do dneva izplačila tega poračuna. Janez Turk z Doba pa je moj odziv na predmetni članek očitno razumel povsem drugače, sicer ne bi zapisal, da »s poračunom za nazaj« v absolutnem znesku ni mislil na vso v desetih letih povzročeno krivico, temveč samo na pošteno popravo pokojnin za odstotke, ki smo jih upokojenci izgubili z neusklajevanjem pokojnin po danih zavezah oziroma po veljavni zakonodaji.

Kolikor vem, ZPIZ-ov sprejeti finančni načrt za leto 2019 določa, da naj bi se vse pokojnine, od starostnih, invalidskih do družinskih in vdovskih, že 1. februarja 2019 povečale za 2,8 odstotka, decembra istega leta po izredni uskladitvi pa še za 1,5 odstotka. Prav tako naj bi vsi upokojenci dobili tudi letni dodatek, ki bo korektno in pravično sorazmeren z višino njihove pokojnine. S tem bodo torej popravljene storjene krivice upokojencem za naprej, ne pa za 10 let nazaj, kar je iluzorno, hkrati pa naj bi preprečilo, da se te krivice upokojencem v naslednjih letih ne bodo več dogajale. Iz tega izhaja, da v konkretnem primeru ne gre za nekakšen »poračun« pokojnin za nazaj, ampak za zagotovilo, ki ga vsebuje ZPIZ-ov finančni načrt za leto 2019.

Upam, da je predmetno pojasnilo dovolj jasno in razumljivo in ne potrebuje obširnejše razlage. V kolikor ne, pa se lahko vsak obrne na službo ZPIZ ali direktno na ustrezno službo aktualne vlade.

Z zgoraj povedanim vsakršno nadaljnjo polemiko o »poračunu« pokojnin za nazaj in bodočem rednem in izrednem usklajevanju pokojnin, vključno s korektno in pošteno določeno višino sorazmernega dela zneska za letni dodatek (bivši regres), zaključujem.

Janez Turk, Ljubljana