Evropski sklad za regionalni razvoj bo tako prispeval polovico sredstev, približno 30 odstotkov po prispevala Mestna občina Ljubljana, okoli 20 odstotkov pa država. Na vladni službi so v sporočilu za javnost poudarili, da je namen projekta spodbujanje nemotoriziranega prometa na območju prestolnice s ciljem izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu, povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto ter ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti.

Projekt je v sklopu načrtovanega urejanja kolesarskih površin uvrščen v Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Ljubljana, evropsko sofinanciranje pa je del izvajanja mehanizma Celotne teritorialne naložbe, v sklopu katerega sredstva za trajnostno mobilnost, energetsko obnovo in izboljšanje urbanega okolja sredstva dobivajo mesne občine. Skupaj je mestnim občinam z uporabo tega mehanizma v obdobju 2014-2020 zagotovljenih 139 milijonov evrov, od tega 112 milijonov evrov nepovratnih sredstev EU za kohezijsko politiko in 27 milijonov evrov države.

Prenova Vodnikove ceste je sicer eden večjih projektov v trenutnem sklopu projektov urejanja ljubljanskih prometnic. Vodnikova cesta je vzporedna z mestno vpadnico Celovško cesto in predstavlja povezavo med spodnjo Šiško ter območjema Kosez in Dravelj. Na razpis Mola, ki se je iztekel 24. avgusta, je prispelo osem prijav. Občina je kot najcenejšega ponudnika izbrala KPL, ki izvaja velik del pomembnejših infrastrukturnih projektov v prestolnici. Sprva je bil začetek del predviden že novembra, a naj bi se zaradi daljšega postopka izbora izvajalca dela predvidoma začela v prihodnjem letu, odvisno od vremenskih razmer.

Vodnikovo cesto, ki je v trenutni podobi precej neugledna in na določenih delih za kolesarje in pešce precej nevarna, nameravajo na občini urediti tako, da bo cestišče nekoliko ožje, površine za kolesarje in pešce pa širše in večinoma dvignjene od cestišča. Predvidena so še vzdrževalna dela na komunalnem omrežju.

Cesta bo prenovljena v dolžini 2696 metrov, urejena bosta še javna razsvetljava in odvodnjavanje, rekonstruirana bodo tudi avtobusna postajališča in prehodi za pešce ter križišča.