Očitno bi v prihodnje moral sv. Peter hude nalive in možne poplave prestolnice pravočasno predhodno najaviti pri mestni občini ter Elektru Ljubljana. Le tako bi namreč omogočil še pravočasno zamenjavo pregorelih varovalk in neprekinjeno dobavo elektrike za avtomatsko delovanje protipoplavnih zapornic.

Kaj res slovenski gradbeni strokovnjaki ne obvladajo več osnov načrtovanja in izvedbe varno delujočih avtomatskih protipoplavnih naprav?

Avtomatske protipoplavne naprave zahtevajo namreč energijsko napajanje iz dveh neodvisnih virov. Običajno se mora nemudoma po odklopu ali izpadu napajanja z električno energijo (na primer zaradi udara strele in podobno) avtomatično vklopiti ustrezni zasilni agregat. Nedelovanje ali motnje delovanja vse naprave pa morajo nemudoma sprožiti ustrezne alarme ali daljinska sporočila. Takšna oprema je dandanes že stanje tehnike in je izredno poceni, zato je njeno »privarčevanje« neodgovorno in nedopustno.

Glede na v članku opisani vzrok nedelovanja avtomatske zapore je bil očitno tudi končni tehnični prevzem naprave izveden zelo malomarno. Žal pa – kakor je to pri nas običajno – za take »napakice« ter povzročeno škodo, tako strokovno kakor tudi finančno, nihče ne odgovarja.

Pregovor pravi: Dober inženir se uči na svojih storjenih napakah, bister inženir pa na tujih. Žal smo pri nas nezmotljivi in se nam očitno ni treba učiti na napakah.

Franc Maleiner univ. dipl. inž. kom., Ljubljana