Dolžni smo zagotoviti, da tisti, ki prihajajo v Evropsko unijo, ne predstavljajo grožnje našim državljanom, je ob tem dejal Herbert Kickl, notranji minister Avstrije, ki trenutno predseduje Svetu EU. Nova pravila bodo po njegovem omogočila večjo varnost, še posebej pri izdajanju dolgoročnih vizumov in dovoljenj za bivanje.

Z izboljšavo vizumskega informacijskega sistema bo EU odgovorila na nove izzive na področju varnosti in migracij.

Na podlagi danes doseženega dogovora bo predsedstvo Svetu EU lahko začelo pogajanja z Evropskim parlamentom o predlogu za posodobitev vizumskega informacijskega sistema, ki naj bi uradnikom in mejnim policistom omogočil hitrejše in učinkovitejše preverjanje zanesljivosti prosilcev za vizume.

Glavni cilj je krepitev varnosti

Glavni cilj izboljšav pravil vizumskega informacijskega sistema so krepitev varnosti pri postopkih izdajanja kratkoročnih vizumov, vključitev dolgoročnih vizumov in dovoljenj zabivanje v baze podatkov ter zagotovitev interoperabilnosti med VIS in drugimi bazami podatkov v EU.

Registracija teh dokumentov v centralni bazi podatkov bo policiji in drugim pristojnih organom omogočila, da preverijo verodostojnost in veljavnost dokumentov.

Načrtovane spremembe, ki predvidevajo boljšo dostopnost policijskih, migracijskih in varnostnih podatkov, bodo omogočile temeljitejše preverjanje prosilcev za azil, z boljšo izmenjavo podatkov med državami pa naj bi zmanjšali varnostna tveganja ter omogočili izmenjavo podatkov med članicami.