Po današnji seji Programskega sveta RTV Slovenija generalni direktor javnega zavoda Igor Kadunc ostaja na položaju. Programski svetniki so glasovali o njegovi razrešitvi, a jo je podprlo le štirinajst programskih svetnikov. Da bi bil direktor razrešen, bi bilo potrebnih petnajst glasov. Proti razrešitvi je glasovalo dvanajst članov programskega sveta.

Razdor med direktorjem in nadzorniki

S tem se je zaključil več mesecev trajajoči proces, ki je javni medijski zavod pahnil v negotovost. Pobudo za razrešitev je podal nadzorni svet RTVS. Predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough je pojasnil, da so se nadzorniki z več kot dvetretjinsko večino odločili za to potezo, ker naj bi Kadunc kršil več zakonov in celo ustavo. Kadunc je očitke že prej zavrnil kot neutemeljene, nadzornike pa je v medijskih nastopih obtožil, da so proti njemu sprožili politično motivirano gonjo.

»Generalni direktor je blatil nadzorni svet v medijih,« je danes dejal Andrej Grah Whatmough. »Vsaj kar se tiče nadzornega sveta, sodelovanje z generalnim direktorjem ni več mogoče,« je dejal. Dodal je, da Kaduncu očitajo tudi neustrezno poslovanje – v letu 2018 bo izguba RTV Slovenija znašala 1,8 milijona evrov, v letu 2019 pa je predvidenih 6,4 milijona evrov izgube.

Igor Kadunc je v nadaljevanju seje dejal, da mu je »žal, da poteka točka o razrešitvi«. Opozoril je, da očitki niso bili dokazani v sodnih ali drugih postopkih. Podprla sta ga tudi svet delavcev in eden od sindikatov.

Večina razprave se je vrtela okrog Kadunčevih povezav s filmskimi producenti. Generalni direktor je programskim svetnikom med drugim obljubil, da bo, če ga bodo obdržali na položaju generalnega direktorja, izstopil iz članstva v svetu Slovenskega filmskega centra. Članstvo v tem svetu je bil namreč eden od očitkov v ozadju predloga za razrešitev Kadunca. Prek tega sveta je Kadunc povezan s filmskimi producenti, ki kandidirajo na razpisih RTV Slovenija za snemanje filmov oziroma avdiovizualnih del in tudi prejemajo finančna sredstva od RTV Slovenija. V nadaljevanju pa je Kadunc nakazal tudi morebiten prostovoljni odhod s funkcije generalnega direktorja. »Odstopil bom v tistem trenutku, ko ne bom videl dolgoročne finančne stabilnosti RTV Slovenija. Če vlada letos ali naslednje leto ne bo uskladila RTV prispevka s plačami ali z inflacijo, me ne bo treba razreševati,« je dejal.

Kadunc napoveduje zvišanje RTV prispevka

Razprava se je osredotočila tudi na vprašanje, ali je bil letošnji dodatni nakup nadaljevanke Mame 2 (ki je na sporedu ob sobotah) skladen s pravili. Predsednik nadzornikov Andrej Grah Whatmough in nekateri svetniki so opozarjali, da nakup ni bil dopusten.

Iz razprav nekaterih programskih svetnikov pa je bilo mogoče razbrati, da navedb predsednika nadzornega sveta Andreja Graha Whatmougha niso šteli za relevantne, saj je Grah Whatmough potrdil, da bi lahko Kadunca nadomestil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja. V tem so, kot je bilo mogoče razumeti, nekateri programski svetniki videli domnevni »pravi« namen prizadevanj Graha Whatmougha. Razumeti je bilo mogoče, da so se jim zato navedbe o Kadunčevih kršitvah (eno je ugotovila tudi Komisija za preprečevanje korupcije) zdele manj pereče...

Kadunc je v razpravi, ki je sledila glasovanju, povedal, da pripravlja dogovor z ministrstvom za kulturo, da bi se na tem ministrstvu in v vladi začeli dogovarjati o višjem RTV prispevku. Zvišanje bi bilo potrebno, saj janemu zavodu zmanjkuje denarja. Kadunc pa je obenem izrazil mnenje, da politika prispevka ne bo povečala (višina je določena z zakonom), dokler ima RTV Slovenija omenjene finančne rezerve. Ob koncu seje je programski svet Kadunčevo delo delno tudi zavrnil - ni namreč izglasoval pozitivnega mnenja k finančnemu načrtu RTV Slovenija za leto 2019.