V Sloveniji so bile izbrane občine Žalec, Komen, Radenci, Podčetrtek, Dobrna, Prevalje, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Idrija, Vodice, Trebnje, Vuzenica, Cirkulane, Ivančna Gorica, Tolmin, Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Jesenice, Kobilje in Vrhnika.

Poleg teh še občine Šmarje pri Jelšah, Vitanje, Podvelka, Medvode, Makole, Šentjernej, Puconci, Slovenske Konjice, Ilirska Bistrica, Rogatec, Gornja Radgona, Lenart, Semič, Šentilj, Zagorje ob Savi, Mirna, Kostel, Tišina, Ribnica na Pohorju, Izola, Piran, Maribor, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica, Škofljica, Sevnica, Prebold in Zreče.

Med izbranimi pa so tudi občine Kidričevo, Pivka, Koper, Šmartno pri Litiji, Slovenj Gradec, Škocjan, Rogaška Slatina, Črenšovci, Črnomelj, Ptuj, Dobrepolje, Sežana, Šentjur, Hrpelje-Kozina, Kuzma, Laško, Kamnik, Muta, Mislinja, Štore, Straža, Ajdovščina, Moravske Toplice, Ribnica, Bistrica ob Sotli, Lendava, Gorišnica, Duplek, Grad, Vransko, Krško, Juršinci, Ljutomer, Cerkvenjak, Brežice, Preddvor, Ig, Vojnik, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in Nova Gorica.

Na prvi razpis je sicer skupaj prispelo več kot 13.000 prijav. Med temi so izbrali 2800 občin, ki bodo prejele bone v vrednosti 15.000 evrov. Prihodnji dve leti bo komisija objavila še tri tovrstne razpise.

Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, bodo lahko občine, ki pri prvem javnem pozivu niso uspele, kandidirale na naslednjih javnih pozivih. Naslednji bo objavljen predvidoma v začetku prihodnjega leta. Komisija je izid prvega poziva objavila na svoji spletni strani.