»Gospodarstvo se še naprej krepi, zato je lahko leto 2019 dobra priložnost za izpeljavo strukturnih reform, ki bi utrdile položaj Slovenije,« je poudaril Pahor. Ker pa postaja multilateralna ureditev sveta vse bolj negotova, se je treba pripraviti na nepredvidljive dogodke v mednarodnem okolju. Zato bo varnostno-obrambni sistem države deležen še večje pozornosti, je dejal premier Marjan Šarec. Pahor je tudi napovedal, da bo v kratkem povabil vodje poslanskih skupin na pogovore, na katerih bo želel preveriti, ali obstaja politična volja za spremembo volilnega sistema. zop

Predsednik republike je uvodoma ugotovil, da se je srečevanje vseh štirih predsednikov državnih institucij, predsednika republike, predsednika vlade, predsednika državnega zbora in predsednika državnega sveta, dobro prijelo. Tako kot pred petimi leti, ko so se prvič sestali, tudi danes meni, da imajo tovrstna srečanja blagodejne učinke na varnost in mir v Slovenji ter na njen ugled v tujini. Na srečanju so se dotaknili naslednjih tem: varnostnega položaja Slovenije, njenega gospodarskega položaja in morebitne spremembe volilnega sistema. Pahor je ob tej priložnosti dal skupno oceno vseh štirih predsednikov institucij, ki jih zastopajo, da je Slovenija varna država, da bi bila varnost trajna, pa bo treba okrepiti varnostno-obrambni sistem države. Pahor je omenil, da je cilj 1,5 odstotka BDP do leta 2025, ki bi ga namenili obrambi, dosegljiv. Premier Marjan Šarec je potrdil privrženost vlade k dvigovanju varnostno-obrambnega sistema na višjo raven, da je sedaj v pripravi bela knjiga s tega področja, nato pa naj bi sledili konkretni ukrepi.Ker se Slovenija še naprej gospodarsko krepi, je v tem trenutku smiselno pripravljati ukrepe za trajnejšo rast, četudi bi se v prihodnje pojavile takšne ali drugačne krize. Pahor je pozval vlado k oblikovanju strukturnih reform, Šarec pa je odvrnil, da se bo njegova vlada zavzemala za majhne korake, ki pa bi lahko bili tako veliki, kot si jih nekateri predstavljajo pod besedo reforme.Sprememba volilnega sistema je tudi na tokratnem srečanju štirih predsednikov dobila osrednjo pozornost, a se doslej na tem področju ni v 18 letih nič zgodilo zaradi pomanjkanja politične volje. Predsednik republike Pahor je napovedal, da bo pri novem sklicu državnega zbora preveril, ali obstaja pripravljenost za spremembe volilnega sistema, ki bi bil v skladu z ustavnim redom države. Konec leta ali na začetku prihodnjega leta bo na pogovore povabil vodje poslanskih skupin, nato pa bi lahko skupaj ocenili, ali je mogoče začeti spremembe ustave na področju volilne zakonodaje. Predsedniki državnih institucij so spregovorili še o vprašanju ustanavljanja pokrajin, o oblikovanju nacionalnega soglasja o okoljski prihodnosti in o izboru novega varuha človekovih pravic, za izvolitev katerega je potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru.