Finančni inšpektorji so prejšnji teden podjetju, ki se ukvarja s taksi prevozi, prepovedali opravljanje dejavnosti in mu zapečatili vozila. Za tako strog ukrep se odločijo samo, kadar je to nujno za preprečitev nadaljnjih kršitev ali odpravo nepravilnosti. »Uporabi se ga praviloma pri zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise in če nobeni ukrepi FURS niso več učinkoviti,« so pojasnili na finančni upravi. Doslej takšnega ukrepa niso izrekli še nobeni taksi službi.

Direktor ima novo podjetje

Po naših neuradnih informacijah gre za podjetje Amflor skupina, zasegli pa naj bi mu šest avtomobilov. »Ugotovljene so bile številne in ponavljajoče kršitve s področja davčnega potrjevanja računov, neplačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost, zavezanec se ni registriral za namene davka na dodano vrednost, poleg tega pa je bil še davčni dolžnik,« so danes sporočili s finančne uprave.

Podjetje Amflor skupina, ki ga vodi Faik Rušiti, posluje od leta 2015 in ima 31 izvodov licence za opravljanje taksi prevozov – praviloma imajo podjetja toliko izvodov licence, kolikor imajo avtomobilov v svojem voznem parku. Kljub velikemu številu vozil pa je Amflor skupina v treh letih prijavila samo okoli 55.000 evrov prihodkov, od tega lani vsega devet tisoč evrov. Njen edini transakciji račun je bil avgusta zaprt, še pred tem pa osem mesecev blokiran.

Po naših informacijah so inšpektorji nadzor sprožili po prijavi, ki so jo prejeli prejšnji teden in v kateri je navedeno tudi, da se Rušiti ukvarja s preprodajo izvodov licence. Za licence je pristojna Gospodarska zbornica Slovenije, s katere so nam sporočili, da bodo preverili podjetje Amflor skupino ter druga podjetja, ki so omenjena v prijavi.

Upravljalec licence za Amflor skupino je sicer Rok Šogorič, ki so mu mediji pred leti pripisali, da se je boril v Siriji, sam pa je po nekaterih navedbah trdil, da je bil v Siriji samo kot turist, ter zoper medije napovedal tožbe. Rušiti je danes dejal, da izjav za zdaj ne bo dajal, s Šogoričem pa nam ni uspelo navezati stika.

Rušiti je julija letos odprl novo podjetje Alpar Turizem, ki ima 26 izvodov licence za opravljanje dejavnosti taksi službe. Upravljalec licence za to podjetje je Milkica Marčeta, ki pa danes ni bila pripravljena odgovarjati na novinarska vprašanja. Amflor skupina je delovala prek dispečerske centrale Intertours, vendar je direktor Intertoursa Smail Dautović dejal, da so sodelovanje prekinili že pred časom, s podjetjem Alpar Turizem pa nikoli niso sodelovali.

Med taksi službami veliko kršitev

Finančna uprava področje taksi prevozov obravnava kot rizično in mu posveča posebno pozornost. Od leta 2014 do 2017 so nepravilnosti odkrili pri približno tretjini od okoli 1200 nadzorov, ki so jih opravili. Pri tem so obračunali dodatno ugotovljene davčne obveznosti v skupni višini več kot 550.000 evrov, največ zaradi neplačanih prispevkov.

Medtem ko je finančna uprava pristojna za nadzor nad delom na črno, pa so med taksi podjetji pogoste tudi druge kršitve delavskih pravic, ki jih obravnava inšpekcija za delo. Zelo razširjeno je lažno zaposlovanje za krajši čas, saj so mnogi taksisti formalno zaposleni za uro ali dve na dan, dejansko pa vsak dan vozijo več kot polni delovni čas.