Kot je povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, v NLB inovacije postavljajo na visoko mesto, saj z njimi dosegajo izboljšave na vseh področjih. Poudaril pa je, da inovacij ni brez talentov, pri čemer najbolj inovativni med njimi odhajajo v tujino. »Vsako leto nam pobegne 8.000 intelektualcev,« je opozoril in bil kritičen do tistih, ki bi to lahko preprečili, a tega ne storijo.

Veliko prostora za izboljšave

Po mnenju Edite Krajnović iz Združenja Manager je zelo močan magnet za talente to, da zna lastnik podjetja prikazati, da je njegovo podjetje najboljše na svetu. Raziskave sicer kažejo, da je Slovenija na področju inovativnosti še vedno v fazi učečega se okolja, zato je prostora za izboljšave še veliko, je izpostavila. Da inovativnost ves čas postavljajo v ospredje, sta izpostavila tudi predsednica uprave SDH Lidija Glavina in član uprave družbe Gen-I Igor Koprivnikar. V Gen-I po besedah Koprivnikarja načrtno dvigujejo stopnjo znanja, stremijo k stalnim izboljšavam v vseh procesih, že pred leti pa so načrtno zagotovili vire, da bodo kos tranzicijam, kot sta digitalizacija in decentralizacija. Je pa poudaril, da mora država zagotoviti okolje, ki bo omogočilo čim večjo konkurenčnost.

Toga zakonodaja

Direktor družbe Lemur Legal Peter Merc je ob tem izpostavil problematiko toge zakonodaje, kot primera pa navedel prepočasen odziv vlade na delitveno ekonomijo in tehnologijo blockchain. »Ko stranki poveš, da v državi ni pravnega okvirja za določeno področje, ti težko zaupa. To ustavi resne projekte,« je opozoril. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je očitke zavrnil in zagotovil, da vlada dela vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila čim boljše okolje za razvoj. »Slovenija davčno stimulira raziskave, razvoj in inovacije, kar pomembno prispeva k razvoju podjetij na tem področju,« je dejal minister in se zavzel za spodbude inovativnim tveganjem.

Izziv za tradicionalne industrije

Podporo vlade inovativnim procesom je izpostavila tudi državna sekretarka na infrastrukturnem ministrstvu Nina Mauhler, ki je ob tem opozorila, da so tudi najboljše inovacije brez pravega smisla, če jih državljani ne začnejo uporabljati. Predavatelj na IEDC-Poslovni šoli Bled Jean-Philippe Deschamp pa je dodal, da je upravljanje inovativnosti kompleksen proces, ki že sam po sebi zahteva inovativne prakse. Še večji izziv to predstavlja v tradicionalnih industrijah.