Prodaja v lanskem decembru se je v primerjavi z letom prej povečala za 5,1 odstotka, v primerjavi z decembrom 2015 pa za 7,4 odstotka. Rast decembrske prodaje je bila lani najvišja po letu 2005. Prodaja je narasla v vseh opazovanih skupinah dejavnosti, najbolj ali za 18 odstotkov se je povečala prodaja elektronskih in gospodinjskih naprav, najmanj ali za 0,8 odstotka pa prodaja oblačil in obutve.

Lanska decembrska prodaja je bila v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami za skoraj 52 odstotkov višja od povprečne mesečne prodaje v tem letu. V trgovinah z živili je bila višja za 16,6 odstotka, v trgovinah s kozmetičnimi in medicinskimi izdelki za 14,7 odstotka ter v trgovinah z oblačili in obutvijo za 11,3 odstotka.

Najbolj se je povečal uvoz igrač

Tudi v statističnem uradu zaznavajo, da vse več ljudi praznične nakupe opravi prek interneta. Decembra lani je bila tako prodaja blaga prek interneta in po pošti od povprečne mesečne prodaje v tem letu višja za 19,8 odstotka. V primerjavi s predlansko decembrsko prodajo pa se je povečala za 24 odstotkov.

V prednovoletnem obdobju se je lani vrednostno najbolj povečal uvoz igrač. V zadnji tretjini leta smo uvozili za 44 milijonov evrov igrač ali 39,2 odstotka letne vrednosti, za 22 milijonov čokolade in čokoladnih bombonov ali za 47 odstotkov letnega uvoza, za 11 milijonov evrov parfumov oz. za 42,3 odstotka letnega uvoza, za dober milijon evrov penečih vin ali za 43,4 odstotka letnega uvoza ter za skoraj pol milijona evrov čestitk in poštnih razglednic, kar predstavlja 62 odstotkov letnega uvoza.

Razkošnejši nakupi po zaslugi 13. plače in božičnice

December je najbolj družaben mesec v letu. V lanskem decembru so tako ljudje za hrano in pijačo v gostinskih obratih porabili za nekaj več kot 11 odstotkov več denarja kot povprečno v celotnem letu. Poraba se je v primerjavi s predlanskim decembrom povečala za 9,2 odstotka.

Kot ob tem ugotavljajo statistiki, si razkošnejše nakupe v prednovoletnem času lažje privoščimo zaradi izrednih izplačil. Plače za november so praviloma višje zaradi višjih izrednih izplačil, torej 13. plače in božičnice, izplačanih s plačo v decembru.

Lani je povprečno izredno izplačilo za november je znašalo 660,39 evra bruto in je bilo za 11 odstotkov višje kot za november 2016. Božičnico ali 13. plačo je v obliki izrednega izplačila za november lani prejelo 21,3 odstotka vseh zaposlenih, kar je bilo za tri odstotke več kot za predlanski november.