Padci cen nafte na krati rok ne bodo pretirano vplivali na denarne politike centralnih bank razvitih držav. Pričakovanja, da bo Ameriška centralna banka (FED) na decembrskem srečanju zvišala obrestne mere za nadaljnjih 0,25 odstotne točke, kljub negotovostim na finančnih trgih in pričakovanih nižjih gospodarskih rasteh v svetovnem gospodarstvu v prihodnje, ostajajo. V primeru nadaljnje in dolgotrajnejše zaostritve svetovne finančne situacije (tarifne vojne, zadolženost ZDA in Kitajske, visoka zadolženost ameriških podjetij, dvigi temeljnih obrestnih mer, italijanski fiskalni problemi) pa bi bilo mogoče pričakovati ustavitev restriktivne monetarne politike s strani FED v prihodnjih letih, morda že v letih 2020 in 2021. Evropska centralna banka (ECB) pa bo decembra končala širitveno monetarno politiko, ključnih obrestnih mer pa naj ne bi dvignila pred začetkom poletja 2019. V primeru dogovorjenega odhoda Velike Britanije iz EU 20. marca 2019 pa bo Angleška centralna banka najverjetneje dvignila obrestne mere v prihodnjem letu.

Delniški trgi so sicer v preteklem tednu delovali pozitivno, kjer so ameriški trgi, tudi na račun krepitve moči dolarja, pridobili več kot 2 odstotka, evropski trgi pa nekaj več kot polovico odstotka. Ameriški dolar je proti evru v zadnjem tednu dni sicer pridobil približno odstotek in po mojem prepričanju se bo omenjen proces krepitve moči dolarja še nadaljeval do konca letošnjega leta.

Na slovenskem korporativnem parketu pa je v ponedeljek Luka Koper objavila poslovne rezultate za prvo letošnje devetmesečje. Poslovanje Skupine Luka Koper v prvih devetih mesecih letošnjega leta lahko ocenimo kot uspešno. Skupina je v tem obdobju poslovala bolje kot v preteklem letu in nad zastavljenim načrtom. Skupni pretovor Skupine Luka Koper je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašal 18 milijonov ton blaga, kar je na ravni preteklega leta. Za 8 odstotkov se je povečal pretovor kontejnerjev, za 9 odstotkov pa pretovor avtomobilov. Prihodki skupine so bili v prvih devetih mesecih letošnjega leta v višini 168 milijonov evrov in so bili 6 odstotkov višji kot v preteklem letu. Poslovni izid iz poslovanja je porastel za 29 odstotkov, ob neupoštevanju izrednega dogodka (za poškodovano obalno mostno dvigalo) pa za 8 odstotkov. EBITDA marža se je s 40,9 v letu 2017 povišala na 46,8 odstotka. Skupina je dosegla čisti poslovni izid v višini 49 milijonov evrov, kar je kar 22 odstotkov več kot v preteklem enakem obdobju. Ob izločitvi enkratnega dogodka se je čisti poslovni izid povišal za 3 odstotke. Upadla je tudi zadolženost skupine, saj je vrednost kazalnika neto dolg skupine/EBITDA upadla z 1,2 na 0,2, kar je tudi bolje od načrta skupine.