V metalurški dejavnosti je bil bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) s 60,9 milijona evrov primerljiv z enakim obdobjem lani, medtem ko je marža EBITDA nekoliko nižja. Na to so vplivali občutni dvigi cen energentov, legur in grafitnih elektrod, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz Sija. V tem obdobju so v tej dejavnosti skladno s strateškimi usmeritvami skupine in umiritvijo naložbenega cikla po intenzivnih desetletnih vlaganjih, ki so potekala od leta 2007 do 2017, za naložbe porabili 26,5 milijona evrov, kar je 17,4 milijona evrov manj kot v prvih devetih mesecih lanskega leta.

V prehrambni dejavnosti, ki jo oblikuje skupina Perutnina Ptuj, je EBITDA dosegel 21,5 milijona evrov, kar je 3,8 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Marža EBITDA je bila v primerjavi z enakim obdobjem lani višja.

Kot so spomnili v Siju, je družba Sij z ukrajinsko skupino MHP 20. novembra sklenila prodajno pogodbo za skupno 90,69 odstotka vseh izdanih delnic družbe Perutnina Ptuj. Zaključek transakcije nakupa je vezan na odobritev načrtovane koncentracije pri agenciji za varstvo konkurence.

Družba Sij je za optimizacijo stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja danes začela predprodajni postopek za peto zaporedno izdajo komercialnih zapisov na slovenskem kapitalskem trgu, ki bo zaključen v sredi decembra. Predvideni obseg izdaje je do 30 milijonov evrov.