»Zakon potrebujemo. Polovica občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je neustavnih,« je na novinarski konferenci po seji vlade v Ljubljani povedal Bertoncelj.

Poleg ureditve sedaj neustreznega sistema - novi davek na nepremičnine naj bi nadomestil sedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dajatev za uporabo gozdnih cest in davek na premoženje - je usmeritev ministrstva, da se z novim zakonom breme za prebivalstvo, gledano v celoti, ne bo povečalo. Ker so v sistemu anomalije, bodo za določene prebivalce na določenih območjih sicer možne spremembe, je dodal. Glede gospodarstva pa pričakujejo, ker bodo ureditvi sedanje stanje z velikimi razlikami, "rahle pozitivne učinke".

Minister je dejal, da bodo pri pripravi zakona temeljiti, ker si ne želijo, da bi bil zakon ponovno obravnavan na sodiščih in ustavnem sodišču.

Najprej bodo dali možnost stroki v okviru strokovnega sveta, da se opredeli do izhodišč. Gotovo je, da bodo prihodki iz naslova tega davka prihodki občin, vse ostale podlage - npr. glede stopenj in morebitnih izjem - pa bodo plod razprav na strokovnem svetu.

To strokovno in tudi politično usklajevanje, "če bomo to lahko peljali in če bo politična volja", naj bi trajalo približno dva meseca, nato je predvidena široka javna razprava, ki bo predvidoma trajala prav tako dva meseca.

In med javno razpravo bo priložnost za vse pripombe in predloge, je dejal minister in spomnil na odzive po nedavni javni predstavitev izhodišč za novi davek: "Nastal je vihar v kozarcu vode." Povedal je, da ima trenutno na mizi veliko predlogov in mnenj, največ glede izjem oz. oprostitev.