Junija lani so celjski kriminalisti skupaj s kolegi iz Nacionalnega preiskovalnega urada na območju Celja, Maribora in Ljubljane opravili deset hišnih in eno osebno preiskavo, ki so potekale tako v zasebnih kot poslovnih prostorih; iskali so sledi in predmete, pomembne za kazenski postopek. Danes pa bo vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Celje Matjaž Vrabec pojasnil podrobnosti o preiskavi, ki se po naših neuradnih podatkih nanaša na poslovanje družbe Thermana Laško. Kriminalisti so lani obiskali tudi prostore Družbe za upravljanje terjatev bank.

Izsilila insolventnost in prisilno poravnavo

Kriminalisti so preiskovali sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in vzeli pod drobnogled dve osebi, ki sta naročili cenitev družbe ter na njeni podlagi predlagali spremembo načina vrednotenja z namenom slabitve vrednosti družbe. »S tem sta osumljena ustvarila umetne pogoje za insolventnost družbe in postopek prisilne poravnave. V nadaljevanju sta ga predlagala kot enega ključnih ukrepov finančnega prestrukturiranja, s katerim bi bil v osnovni kapital družbe konvertiran ustrezen delež terjatev upnikov, vse z namenom spremembe lastniške strukture družbe oziroma oškodovanja dotedanjih delničarjev,« je lani po opravljenih preiskavah pojasnila tiskovna predstavnica celjske policijske uprave Milena Trbulin. Delničarji Thermane Laško so bili zaradi tega oškodovani za več kot 15 milijonov evrov. Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti sta neuradno osumljena nekdanji predsednik uprave Thermane  Andrej Bošnjak  in prav tako že nekdanja prokuristka družbe Nataša Tomić, ki sta s cenitvami, spremembo vrednotenja in zlorabo institutov korporacijskega in insolvenčnega prava delničarje družbe oškodovala za ves vložek oziroma pravice iz njihovih delnic, tako lastniške kot upravljavske. To pomeni, da so ostali brez vsega.