Rekli boste, da sem vam dvakrat ponudil enako razlago. Toda če dvakrat slišite isto trditev, se njena vsebina dlje zadrži v glavi. Kaj šele, če kakšno trditev slišite vsako nedeljo.

Če je mitološko določen stvarnik nepotreben, zakaj se pa potem pojavljajo stvarniki? Skozi vso zgodovino človeštva je bila človeku potrebna kakršna koli razlaga za dogajanja, ki jih je doživljal. Najlažje je bilo »oživeti« eno ali več mitoloških bitij in vsaj enemu pripisati vlogo stvarnika. To potrebo lahko zasledimo že v najstarejših zapisih in legendah. Krščanski stvarnik se je pojavil precej pozno, ko so drugi že opravili svoje delo pri ustvarjanju sveta. Milijoni ljudi plačujejo, da jim ta lahkotna razlaga »osmisli« življenje. Če pa pomislimo, da Hawking zatrjuje, da črne luknje so, nebes pa ni, se lahko marsikdo vpraša: »Zakaj potem plačujem in se trudim priti v nebesa, če jih pa ni?« Tudi to ima razlago. Zato, da tisti milijoni ljudi, ki propagirajo stvarnika, lahko že tuzemsko živijo v nebesih.

Stvarniki, nekateri so prikazani v slikah in kipcih, imajo svoj »vek trajanja«. Ko umre zadnji vernik določenega stvarnika, umre tudi stvarnik. Nekateri stvarniki se še kako trudijo »preživeti« in jim pri tem izdatno pomagajo njihovi razlagalci. Osredotočimo se za trenutek na našega domačega stvarnika, ki je menda zelo milosten in pravičen. Res je, da je z žveplom in ognjem opustošil Sodomo in Gomoro skupaj z njihovimi prebivalci, zapovedal svetovno poplavo in tako skoraj uničil vse življenje na zemlji, grozi s peklom vsem, ki se ne ravnajo ustrezno, da bo zadovoljen on in njegovi razlagalci. Vse te neprijetne lastnosti mu pripisujejo svete knjige. Zdaj pa, ko nas je že malo strah, se povprašajmo o njegovem obstoju. Je ali ga ni?

Podal bom kratek odgovor na veliko vprašanje. Stvarnik je lahko samo v glavah ljudi, drugače ga pa ni.

Čeprav se zavedam, da ga ni, se mi zahrbtno vsiljuje v glavo. Navedel bom čisto slovenski dokaz o obstoju stvarnika. Vsa evropska in druga sredstva za obnovo dvorca Betnava in preostali denar do 800 milijonov evrov je spuhtel v pušico, in to brez krivde cerkvenih mož, vsaj tako je odločilo sodišče. Denar je prispel, Betnava ni obnovljena, denarja ni, krivcev pa tudi ne. Recite mi, ali bi bilo to mogoče brez obstoja stvarnika?

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani