Na direkciji ob tem obljubljajo, da bodo po tem obdobju izvajali predvsem dela, ki bodo z vidika hrupa manj obremenjujoča. Da skušajo z deli pohiteti, dokazuje tudi podatek, da je na 13 kilometrov dolgem gradbišču prisotnih skoraj 400 delavcev in 200 strojev, dela pa izvajajo 24 ur na dan. Ker gre za posege, ki jih ni mogoče izvajati skupaj s prometom, je na tem odseku do 15. decembra vzpostavljena popolna zapora železniške povezave med Mariborom in Šentiljem. V sklopu izjemno obsežnih gradbenih del bodo namreč namestili 13 kilometrov novih pragov in tirov, zamenjali nasipe in vozne mreže, vgradili kretnice, zgradili perone in uredili kabelsko kanalizacijo.

Ob tem bodo izvedli sanacijo več kot dvajsetih objektov (prepustov, mostov, podpornih in opornih konstrukcij), prav tako bodo opravili tehnično zahtevno sanacijo predora Šentilj ter zgradili dva podhoda. »Izvedba tako obsežnih del v samo petdesetih dneh narekuje izjemno natančno načrtovanje poteka del in organizacijo gradbišča ter koordinacijo vseh sodelujočih,« pojasnjujejo na direkciji, kjer se zavedajo, da so za okoliške prebivalce intenziven gradbiščni promet, hrup strojev in mehanizacije ter nočno delo zelo obremenjujoči

Prizadevajo si omiliti hrup

V času del si zato tako hrup kot druge moteče dejavnike za okolico prizadevajo omiliti, kjer je to le mogoče in brez negativnega vpliva na dinamiko izvedbe del, vendar so ta vezana tudi na zaporo mednarodnega železniškega prometa.

Med drugim so izvajalce gradbenih del pozvali naj bodo še posebej pozorni na najšibkejše udeležence v prometu, predvsem otroke in starejše, naj ugašajo motorje vozil, ki so ustavljena, četudi za zelo kratek čas, s parkiranimi vozili pa naj ne ovirajo dostopov do zasebnih zemljišč in javnih ustanov. Prav tako so jih pozvali, naj reflektorje za delo v nočnem času uporabljajo izključno za osvetlitev delovišč ter delo organizirajo tako, da bolj hrupne aktivnosti izvajajo podnevi.