Zato so se odločili oživiti družbenoodgovorni projekt »Mi BOSCH zgradil hišico?«. V vrtcih je kolektiv slovenskega podjetja Bosch skupaj z otroki in orodjem znamke Bosch gradil ptičje hiške, uradno pa so vklopili tudi prvo kamero v ptičji krmilnici za spremljanje dogajanja v hiškah in vzpostavili prenos v živo.

Prvi vrtci v Sloveniji z e-gnezdinicami in e-krmilnicami

Lanski projekt izdelovanja ptičjih gnezdilnic in krmilnic, kjer je Bosch Slovenija vrtce, Tičistan ter ornitološko učno pot opremil s 150 gnezdilnicami in krmilnicami, ki so jih izdelali skupaj z otroki in orodjem Bosch, so letos nadgradili z izdelavo modularnih enot s kamerami, ki se jih prek zime vgradi v krmilnice ter spomladi prenese v gnezdilnice. Biologinja Barbara Mihelič pravi, da se z ozaveščanjem otrok o sožitju bivanja s pticami in gojenjem ljubezni do živali razvija občutek odgovornosti, predvsem pa gre za začetek razvijanja pozitivnega odnosa do narave: »Krmilnice bodo pticam v veliko pomoč, saj morajo na svoji poti premagovati nepredstavljive razdalje.«

Prenos v živo na spletni strani Bosch

Na spletni strani Bosch (https://bosch-solutions.com.hr/slo/pticja-hisica) je prenos v živo iz dveh slovenskih vrtcev, kamor so kamere že postavili, še dva pa se pridružita kmalu. Mladi raziskovalci, otroci, učenci, ornitologi lahko iz daljšega spremljanja naredijo analizo glede na prehranjevanje, selitve, spremembe v življenju ptic in jih uporabijo v raziskovalne namene. Otrokom v vrtcih prenos v živo služi tako za izobraževalne kot ustvarjalne namene. Lahko pa spletni portal obiščejo tudi, da se od ptičkov poslovijo za lahko noč, kar bo še slajše spomladi, ko bodo kamere prestavili v gnezdilnice. S postavitvijo spletnega portala lahko tako kdor koli nenehno opazuje ptice in razvija posluh za naravo, tudi kadar teh ni v bližini.