Predsednik združenja Marko Lotrič je na 27. letni konferenci dejal, da moramo kot družba združiti moči in delovati kot celota, pri čemer sta ključnega pomena medsebojno spoštovanje in upoštevanje drug drugega, predpogoj pa je poznavanje drugih. »V času hitrih družbenih in tehnoloških sprememb je uspeh bolj kot kadar koli odvisen od razumevanja in povezovanja,« je poudaril Lotrič, ki je izpostavil tudi pomen gojenja kulture kakovosti in odličnosti ter spodbudnega družbenega okolja za skupno rast.

Na konferenci, ki je potekala pod geslom Rastemo s kakovostjo, je predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup opozoril, da produktivnost slovenskih podjetij za petino zaostaja za evropskim povprečjem, po dodani vrednosti pa smo še nižje. »Če se hočemo dvigniti, kar je nujno potrebno v tem prostoru brez meja, je treba dvigniti dodano vrednost,« je dodal in navedel, da ne gre za količinsko, ampak predvsem vrednostno rast. To pa lahko dosežemo le z večjim vlaganjem v inovativnost in poslovno odličnost ter z boljšim in učinkovitejšim delom.