Omenjeni volilni rezultat pomeni malo verjetnost za velike zakonodajne premike glede fiskalne politike v ZDA z izjemo morebitnega povečanja infrastrukturne potrošnje, ki so ji demokrati dokaj naklonjeni. Brez slednjega omenjeni rezultat ne prinaša bistvenega pospeška za trge v ZDA. Na drugi strani pa drži, da ima ameriški kongres poleg sprejemanja in potrjevanja proračuna tudi nadzorno funkcijo, in se bo pod demokratskim vodstvom izvajanje predvsem okoljevarstvenih predpisov, ki se nanašajo na industrijo, najverjetneje nadzorovalo bolj rigorozno kot zadnji dve leti in kot bi se to nadzorovalo sicer. Morebitni poostreni nadzor okoljevarstvenih industrijskih procesov pa bi lahko povečal stroške dotičnim podjetjem v ZDA, jim znižal marže in s tem v določeni meri negativno učinkoval na kapitalske trge s posledično nižjimi tržnimi cenitvami teh podjetij.

Sicer pa so se v prvem tednu novembra in v tednu dni pred ameriškimi volitvami pomembnejši svetovni indeksi ponovno okrepili in po oktobrski korekciji je na delniških trgih zapihal nov veter. Tako je v zadnjem tednu dni S&P 500 pridobil 0,63 odstotka, in to najbolj na račun finančno dokaj defenzivnega sektorja gospodarskih javnih služb (»utilities«), ki je v tednu dni pridobil 2,6 odstotka.

V obdobjih korekcij se tržne cenitve nekaterih tako imenovanih defenzivnih sektorjev gospodarstva lahko zvišajo. Med defenzivne sektorje gospodarstva spadata na primer sektor nujnih potrošniških dobrin (»consumer staples«) in sektor javnih gospodarskih družb, ki na trgu ponujajo različne storitve, namenjene predvsem gospodinjstvom, kakor so dobava energentov in vode ter komunikacijske storitve (»utilities«).

Pozitivna pričakovanja glede pozitivnega zaključka letošnjega leta bodo z veliko verjetnostjo pospremljena z novim povišanjem temeljnih obrestnih mer v ZDA v decembru, kar pa pogosto povzroči povišano stopnjo volatilnosti na trgih. Torej, ker je veliko razlogov za rast ameriških kapitalskih trgov v naslednjih dveh mesecih, ki pa jo lahko pospremi povišana volatilnost, je priporočljivo v lastnem investicijskem portfelju imeti poleg drugih sektorjev gospodarstva tudi defenzivne sektorje, kakor sta sektor gospodarskih javnih služb in sektor nujnih potrošniških dobrin.