Novoizvoljeni predsednik ustavnega sodišča, leta 1969 rojeni Knez, je funkcijo ustavnega sodnika nastopil aprila lani. Pred izvolitvijo je bil redni profesor na pravni fakulteti v Mariboru, član meddržavnega sodišča v Haagu in tudi arbiter stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

V skladu z zakonom o ustavnem sodišču predsednika ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika ustavnega sodišča.

Glede na to, da se Jadranki Sovdat decembra izteče mandat, potekajo postopki za imenovanje novega ustavnega sodnika. Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za predlog kandidatur so se prijavili Andraž Teršek, Saša Sever in Boštjan Pintar, Sever pa je prijavo že umaknil. Pahor bo v torek začel posvetovanja s poslanskimi skupinami glede kandidature, ki jo bo poslal državnemu zboru v odločanje.

Sovdatova je sicer med prijavljenimi možnimi kandidati za naslednjega varuha človekovih pravic.