Yogi Sriram poudarja, da je še pred prihodom v podjetje priporočljivo novemu zaposlenemu predstaviti okolje organizacije: delovno mesto, sodelavce in delo, ki ga bo opravljal. Tako zmanjšamo njegovo negotovost in naredimo prijeten, manj stresen prehod v novo delovno okolje. Ko posameznik postane sodelavec, je zaželeno, da se predstavi: ne samo s strokovnimi referencami, temveč tudi s svojimi prostočasnimi interesi, dejavnostmi in družino. S tem vzpostavi odprto vez za boljše sodelovanje. Dobro je poznati tudi posameznikov značaj, navade in družbeno mrežo. Novega člana ekipe naj nekaj časa spremlja mentor ali sodelavec, ki je na voljo za uvodna vprašanja in mu olajša prilagajanje. Vse našteto naredi poslovno okolje privlačno za nove talente. Seveda pa je nujno vedeti tudi, zakaj talenti v organizaciji ostajajo. Kako jih zadržujejo domača podjetja?

Načrtno upravljanje inovativnosti

»Če se navežem na izjave zaposlenih o tem, zakaj radi delajo pri nas, ni enoznačnega odgovora. Vsak ima svoje razloge in motive, da so ambasadorji naše blagovne znamke,« pravi mag. Jelica L. Lajovic, direktorica za kadre in pravo v Iskratelu. Med orodji za doseganje tega cilja izpostavljajo tri. Z učinkovitim upravljanjem uspešnosti želijo večati zavzetost zaposlenih in njihovo zavezanost podjetju. Vzpostavili so sistem ciljnega vodenja, načrtno upravljajo tudi inovativnost. Imajo certifikat starejšim prijazno podjetje in so v postopku pridobitve certifikata družini prijazno podjetje.

Izobraževanje zaposlenih v globino in širino

Red Orbit ni zgolj služba ali podjetje, je kultura, so odnosi, sta komunikacija in doživetje, pravi Pika Brce, vodja pisarne v tej digitalni marketinški agenciji, lanski finalistki Zlate niti. Veliko jim pomeni, da se zaposleni pri delu tudi zabavajo in učijo. Kar petino časa namenijo izobraževanju v globino in širino, kot pravijo. »Da ohranimo svojo kulturo in sproščeno delovno okolje, smo skupaj napisali Red Orbit Culture Book, v kateri je predstavljena miselnost podjetja,« pravi Brcetova in doda, da jih z različnimi dejavnostmi zunaj pisarne druži tudi življenje #outoforbit.

Po znanje tudi v tujino

Tudi v Pomgradu stavijo na to, da je izobraževanje eden glavnih motivatorjev zaposlenih. Slednjim ponujajo različne možnosti strokovnega razvoja, nove izkušnje lahko pridobijo tudi na gradbiščih v tujini. Trenutno denimo gradijo na Švedskem, kar je v izziv predvsem njihovim inženirjem. V okviru akademije Pomgrad imajo periodična izobraževanja o strokovnih pa tudi tako imenovanih mehkih temah. Pripadnost zaposlenih gradijo tudi s tem, da vsako poletje organizirajo poletni kamp za otroke zaposlenih ter različne dejavnosti in aktivnosti, pravi Sanja Miljuš Herman, vodja akademije Pomgrad.